ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Lietuvių kalbos savaitė

2016 11 04

Šiais mokslo metais Simono Daukanto gimnazijos lietuvių kalbos savaitės renginius skyrėme gimnazijos 23-jam gimtadieniui. Pirmadienį, spalio 24 d., visų klasių mokiniai dalyvavo diktanto konkurse. Antradienį gimnazistai rinkosi į dailyraščio konkursą. Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės vadovė Jūratė Stancelienė konkurso dalyviams iš „Aušros“  muziejaus parūpino dailiojo rašto pavyzdžių, pagal kuriuos reikėjo perrašyti Simono Daukanto teksto ištrauką. Po šio konkurso dalyviai atviravo, kad dailiai ir tvarkingai rašyti yra gana sunku: reikia susikaupti, neskubėti, turėti daug laiko… Bendrinės kalbos kūrėjo Jono Jablonskio nuomone, „kalboje tauta pasisako, kas esanti“. Jei norime būti kultūringa tauta, turime kalbėti kultūringai: vartoti įteisintus žodžius ir normines jų reikšmes, taisyklingus žodžių junginius bei sakinius. Tai kalbos kultūros pagrindas. Konkursas, įvykęs spalio 26 d., ir patikrino, kaip gimnazistai žino tuos pagrindus. Ketvirtadienį gimnazistai dalyvavo kūrybiniame konkurse „Odė gimnazijai“. Simoną Daukantą ir gimnaziją šlovinančias odes sukūrę mokiniai taip pat buvo apdovanoti padėkos raštais. Penktadienį 23-ojo gimtadienio šventėje šių autorių kūrinėliai buvo pristatyti gimnazijos bendruomenei. Lietuvių kalbos mokytojos dėkoja visiems gimnazistams, dalyvavusiems dalykinės savaitės renginiuose.

Lietuvių kalbos savaitė

Irena Vaizgirdienė
Lietuvių kalbos mokytojaKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas