ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Naujausi

2019 metai

2018 metai

2017 metai

TypeFile NameSize

pdf
Lietuvos Respublikos Bendrojo Ugdymo Mokyklų Tinklo Pertvarka 2001 -2016 Metais4.6M

pdf
Lietuvių Kalbos Pradinio Ugdymo Bendroji Programa676.8k

pdf
2017–2018 Ir 2018–2019 Mokslo Metų Pradinio Ugdymo Programos Bendrasis Ugdymo Planas176.6k

pdf
2017–2018 Ir 2018–2019 Mokslo Metų Pagrindinio Ir Vidurinio Ugdymo Programų Bendrieji Ugdymo Planai682.4k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 2 „gera Mokykla: Vizija Ir Realybė“834.5k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 3 „meninio Ugdymo Pamokos Kokybė Pagrindiniame Ugdyme – Kokia Ji šiandien?“591.2k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 1 „pradinio Ugdymo Programų Sandara: Ko Europoje Mokosi Pradinių Klasių Mokiniai?“733.8k

pdf
Savivaldybių švietimo Mastai. Žemėlapis. 2016-2017 M. M. Duomenys8.6M

pdf
Lietuva. Švietimas šalyje Ir Regionuose 2017. Mokytojas44.7M

jpg
Plakatas „1918 M. Vasario 16-osios Nutarimas“190.7k

pdf
Profesinio Mokymo Būklės Apžvalga 20171.9M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 7 „ar Lietuvos Mokyklos (ne) Savarankiškos?“498.6k

pdf
Savivaldybių švietimo Mastai. Žemėlapis. 2017-2018 M. M. Duomenys.7.5M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 6 „mokyklos Erdvės Palankioms Ugdymo(si) Sąlygoms“981.2k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 4 „ugdymo Turinio Kaita: Kas Lemia Sėkmę?“399.4k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 8 „ko Negali Viena, Gali Kelios Mokyklos“574.9k

pdf
Kaip Auga Ir Bręsta Jūsų Vaikas. Patarimai Tėveliams8M

pdf
Patarimai Mokytojui. Lytiškumo Ugdymas Ir Rengimas šeimai Pradinėse Klasėse12.2M

pdf
Šalių švietimo Politikos Apžvalgos. Švietimas Lietuvoje6.6M

pdf
Ugdymas(is) Paradigmų Kaitoje. Antrasis Pataisytas Ir Papildytas Leidimas1.1M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 11. I Tikslas Mokytojo Asmenybė984.7k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 12. Ii Tikslas Kokybės Kultūra1.3M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 10. Valstybinės švietimo 2013-2022 Metų Strategijos įgyvendinimo Pusiaukelė (2013-2017)1.4M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 5 „elgesio Ar (ir) Emocijų Sunkumų Arba Sutrikimų Turintys Vaikai: Ugdymo Ir Pagalbos Teikimo Specifika“241.5k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 9 „privalomojo Ugdymo Ankstinimas – Kodėl Tai Svarbu?“1002.1k

pdf
Lietuvos švietimas Skaičiais 2017. Bendrasis Ugdymas820.4k

pdf
Lietuvos švietimas Skaičiais 2017. Profesinis Mokymas501.1k

pdf
Lietuvos švietimas Skaičiais 2017. Ikimokyklinis Ir Priešmokyklinis Ugdymas716.4k

2016 metai

TypeFile NameSize

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 05. Kaip Kvalifikacijos Tobulinimas Užsienyje Stiprina Mokytojų Lyderystę.645.6k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 01. Mokėjimo Mokytis Kompetencija: Kaip Sekasi Mokiniams Ir Mokytojams.1.9M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 02 „progimnazijų Ir Pagrindinių Mokyklų Paskirtis Ir Vieta Bendrojo Ugdymo Sistemoje“1.3M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 07 „savišvietos Ir Neformaliuoju Būdu įgytų Kompetencijų Pripažinimas“671.3k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 03 „mokytojų Skaičius: Perteklius Ar Trūkumas?“905.8k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 06 „tėvystės Gebėjimų Ugdymo Veiksmingumo Didinimo Perspektyvos“616.8k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 04 „ Kodėl Ir Kaip Keičiame Mokinių Mokymosi Pasiekimų Ir Pažangos Vertinimo Sistemą Bendrajame Ugdyme“519.1k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 08 „ Mokyklos Tarptautiškumo Stiprinimas, įgyvendinant Mokytojų Kvalifikacijos Tobulinimo Užsienyje Projektus“904.1k

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 09 „kiek Uždirba Lietuvos Pedagogai?“1M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 10 „ Ugdymosi įvairovės Link: Produktyvusis Mokymasis Lietuvos švietimo Sistemoje“1.2M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 11 „ Ikimokyklinio Ir Priešmokyklinio Ugdymo Pasiekimų Vertinimas: Kas, Kodėl, Kaip, Kada?“1.2M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 12 „ar Ugdymo Planai Padeda Siekti Geresnės Ugdymo(si) Kokybės? Atsakymas – Klasėje!“1.1M

pdf
Švietimo Problemos Analizė Nr. 13 „ Švietimo Priežiūra Lietuvoje: Ką Dar Stiprinti Ir Tobulinti?“746.6k

Puslapis „Naujausi“ paskutinį kartą atnaujintas 2019-10-18

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas