ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Leidinių archyvas


TipasFailo pavadinimasDydis

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 11 „ Ikimokyklinio Ir PrieŠmokyklinio Ugdymo PasiekimŲ Vertinimas: Kas, KodĖl, Kaip, Kada?“1.2M

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 01. MokĖjimo Mokytis Kompetencija: Kaip Sekasi Mokiniams Ir Mokytojams.1.9M

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 02 „progimnazijŲ Ir PagrindiniŲ MokyklŲ Paskirtis Ir Vieta Bendrojo Ugdymo Sistemoje“1.3M

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 12 „ar Ugdymo Planai Padeda Siekti GeresnĖs Ugdymo(si) KokybĖs? Atsakymas – KlasĖje!“1.1M

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 04 „ KodĖl Ir Kaip KeiČiame MokiniŲ Mokymosi PasiekimŲ Ir PaŽangos Vertinimo SistemĄ Bendrajame Ugdyme“519.1k

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 09 „kiek UŽdirba Lietuvos Pedagogai?“1M

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 05. Kaip Kvalifikacijos Tobulinimas UŽsienyje Stiprina MokytojŲ LyderystĘ.645.6k

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 08 „ Mokyklos TarptautiŠkumo Stiprinimas, Įgyvendinant MokytojŲ Kvalifikacijos Tobulinimo UŽsienyje Projektus“904.1k

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 03 „mokytojŲ SkaiČius: Perteklius Ar TrŪkumas?“905.8k

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 10 „ Ugdymosi ĮvairovĖs Link: Produktyvusis Mokymasis Lietuvos Švietimo Sistemoje“1.2M

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 07 „saviŠvietos Ir Neformaliuoju BŪdu ĮgytŲ KompetencijŲ PripaŽinimas“671.3k

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 13 „ Švietimo PrieŽiŪra Lietuvoje: KĄ Dar Stiprinti Ir Tobulinti?“746.6k

pdf
Švietimo Problemos AnalizĖ Nr. 06 „tĖvystĖs GebĖjimŲ Ugdymo Veiksmingumo Didinimo Perspektyvos“616.8k
Informacija ruošiama…


Informacija ruošiama…


Informacija ruošiama…


Informacija ruošiama…


Informacija ruošiama…


Informacija ruošiama…


Informacija ruošiama…

 

Puslapis „Leidinių archyvas“ paskutinį kartą atnaujintas 2018-03-21

 

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas