ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Metodiniai

Jūsų Vaikas – Priešmokyklinukas. Leidinys Tėvams 2015 1.9M
Jūsų Vaikas – Ikimokyklinukas. Leidinys Tėvams 2015 5.6M
Žodis Iš Tolminkiemio. Metodinis Leidinys Apie K. Donelaičio Kūrybą. Sudarė Stepas Eitminavičius 2013 22.9M
„justino Marcinkevičiaus Pamokos“. Sudarė Stepas Eitminavičius 2012 17.5M
Mokinių Pasiekimų Ir Pažangos Vertinimo Tobulinimo Dorinio, Meninio Ir Kūno Kultūros Ugdymo Procese Rekomendacijos 2010 11.8M
Pagrindinio Ugdymo Bendrųjų Programų Pritaikymo Rekomendacijos Specialiųjų Poreikių žemų Ir Labai žemų Intelektinių Gebėjimų Mokinių Ugdymui 2010 1.9M
Fantazija Pagal C. Saint-saënso „Žvėrių Karnavalą“. Metodinės Rekomendacijos Meniniam Ugdymui. Parengė Zina Puišienė 2010 50M
Mira Jakubovskaja. Vaikų Muzikos Pasaulis. Metodinė Priemonė Pradinių Klasių Mokytojams 2009 15.7M
Pradinio Ugdymo Bendrųjų Programų Pritaikymo Rekomendacijos Specialiųjų Poreikių Mokinių Kalbiniam, Matematiniam Ir Socialiniam Bei Gamtamoksliniam Ugdymui 2009 1.3M
Pradinio Ir Pagrindinio Ugdymo Bendrųjų Programų Pritaikymo Rekomendacijos Specialiųjų Poreikių Mokinių, Turinčių Vidutinį, žymų Ir Labai žymų Intelekto Sutrikimą, Ugdymui 2009 1.1M
29 Projektai Paaugliams. Dorinio Ugdymo Projektai, Skirti Lietuvos Tūkstantmečiui Paminėti 2008 1.7M
Kaip Atpažinti Vaiko Gabumus? Metodinės Rekomendacijos Pedagogams, švietimo Pagalbos Specialistams Ir Tėvams 2008 743.4k
Metodinė Veikla Mokytojo Ir Mokinio Kompetencijoms Ugdyti 2008 7.4M
Vaikų Ir Jaunimo Kultūrinio Ugdymo Koncepcija 2008 19.9M
„mokykla Gali įveikti Patyčias“. Metodinės Rekomendacijos Mokytojams 2008 8.5M
„moku Bendrauti Be Patyčių“. Metodinės Rekomendacijos Vaikams Ir Paaugliams 2008 10.6M
Bendrojo Lavinimo Mokyklos Vidaus Audito Metodinės Rekomendacijos 2008 2.9M
Gamtamokslio Raštingumo Užduočių Pavyzdžiai (pisa) 2008 2.3M
Skaitymo Gebėjimus Tikrinančių Užduočių Pavyzdžiai (pirls) 2008 13M
Nacionalinis Iv Ir Viii Klasių Mokinių Pasiekimų Tyrimas. 2007 Metai. Apžvalga 2008 1.1M
Cheminės Medžiagos Bendrojo Lavinimo Mokykloje 2006 M. 466.8k

Puslapis „Metodiniai“ paskutinį kartą atnaujintas 2016-02-18

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas