ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Informaciniai biuleteniai

Švietimo Kokybės Užtikrinimo 2012 M. Apžvalga. Žiedinės Savivaldybės. 1.6M
Švietimo Kokybės Užtikrinimo 2012 M. Apžvalga. Vidutinės Savivaldybės. 120k
Švietimo Kokybės Užtikrinimo 2012 M. Apžvalga. Mažosios Savivaldybės. 711.6k
Švietimo Kokybės Užtikrinimo 2012 M. Apžvalga. Didžiųjų Miestų Savivaldybės. 698.9k
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr.9 „suaugusiųjų, Siekiančių įgyti Vidurinį Išsilavinimą, švietimo Prieinamumas“ 757.6k
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr.8 „Švietimo Kokybės Užtikrinimo Savivaldybėse Apžvalga. Įvadas“ 778.2k
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr.7.3 „universitetinės Studijos“ 720.8k
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr.7.2 „universitetinės Studijos“ 739.3k
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr.7.1 „koleginės Studijos“ 725.4k
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr.7 „studentų Priėmimas į Aukštąsias Mokyklas“ 747.8k
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr.6 „profesinių Mokyklų Mokinių Apklausa“ 313k
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr.4.1 „mokymosi Formos Ir Mokymo Būdai Duk“ 312.5k
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr.13 „ką Turėtumėme žinoti Apie Streiką švietimo įstaigoje“ 279k
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr.10.2 „bendrojo Ugdymo Mokyklos Steigimas“. 442.9k
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr.10.1 „ikimokyklinio Ir (ar) Priešmokyklinio Ugdymo įstaigų Steigimas“. 375.9k
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr.10 „ugdymo įstaigos Steigimas“. 396.1k
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr. 12 „neformaliojo Vaikų švietimo Lėšų Skyrimo Ir Panaudojimo 2015 M. Tvarkos Aprašo įgyvendinimo Atmintinė“ 332k
Švietimo Kokybės Ir Regioninės Politikos Departamento Informacinis Biuletenis Nr. 11 „kvalifikaciniai Reikalavimai Mokytojams“ 501.9k

Puslapis „Informaciniai biuleteniai“ paskutinį kartą atnaujintas 2016-02-05

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas