ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Kvietimas dalyvauti projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių priemonių rinkinių rengėjų atrankoje

2018 07 05

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, vykdydamas ES struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (toliau – Projektas) (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001), kviečia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, psichologus, informacinių technologijų ugdymo, gamtamokslinio ugdymo, matematikos ugdymo, kalbinio ugdymo, kūno kultūros, meninio ugdymo, technologijų ugdymo, kūrybingumo ugdymo specialistus ir mokslininkus dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių priemonių rinkinių pedagogams rengėjų atrankoje.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjų atrankos kriterijai ir įsipareigojimai nurodyti šiame dokumente: Projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinių priemonių rinkinių rengėjų atrankos tvarka ir kriterijai 

Asmenys, norintys dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjų atrankoje, turi pateikti Tvarkoje nurodytus dokumentus iki šių metų liepos 18 d. Editai Maščinskaitei el. pašto adresu: edita.mascinskaite@sac.smm.lt.

Projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ inf.Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas