ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Kuriami STEAM atviros prieigos centrai

2019 03 01

Nuo 2019 m. vasario mėn. Švietimo aprūpinimo centras, įgyvendindamas ES investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“, pradėjo vykdyti naują veiklą „STEAM atviros prieigos centrų kūrimas“.

Kartu su partneriais Alytaus kolegija, Marijampolės kolegija, Šiaulių universitetu, Panevėžio m. savivaldybe ir Panevėžio švietimo centru, Tauragės r. savivaldybe ir Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru, Telšių r. savivaldybe ir Telšių švietimo centru, Utenos r. savivaldybe ir Utenos švietimo centru bus sukurti 7 regioniniai STEAM atviros prieigos centrai. Tam bus panaudoti 3 000 000 eurų struktūrinės paramos lėšų bei išvardintų savivaldybių, mokslo institucijų ir jų partnerių lėšos.

Regioniniuose centruose bus kuriamos standartizuotos gamtos mokslų, inžinerijos, robotikos, IT laboratorijos ir specializuotos laboratorijos. Standartizuotose laboratorijose mokiniai galės atlikti tiriamuosius darbus pagal bendrųjų programų reikalavimus ir aukštesnius savo gebėjimus, skirtingus poreikius. Kuriamose specializuotose laboratorijose bus vykdomos tiriamosios veiklos, susijusios su atitinkamo regiono specifika, prioritetais.

Tikėtina, kad centrai pradės savo veiklą 2021 m. pradžioje.

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus kuriami metodiniai STEAM atviros prieigos centrai, kurie priims mokinius ir teiks pagalbą regioniniams STEAM atviros prieigos centrams.

ŠAC Projektų administravimo skyriaus inf.Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas