ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Konferencija, skirta Etnografinių regionų metams

2015 12 01

Rugsėjo–gruodžio mėn. Jonavos r. Šveicarijos pagrindinės mokyklos bendruomenė vykdo socializacijos programą, skirtą Etnografinių regionų metams. Lapkričio 19 d. mokykloje buvo surengta Jonavos ir Kaišiadorių rajonų 5–8 klasių mokinių konferencija „Etnografinių Lietuvos regionų ypatumai“. Jonavos r. Bukonių, Užusalių, Šveicarijos, Jonavos „Neries“, „Lietavos“, Kaišiadorių r. Antakalnio pagrindinių mokyklų mokiniai skaitė pranešimus apie penkių etnografinių Lietuvos regionų tradicijas, liaudies meno raiškos galimybes, kulinarinį paveldą, tautinius drabužius.

Antroji konferencijos dalis vyko Dumsių tautodailės ir amatų centre, kur mokiniai klausėsi Jonavos krašto muziejaus edukatorės R. Rugienės pasakojimo apie Dumsių seniūnijos istoriją, etnografinių Lietuvos regionų atspindžius stebėjo muziejaus ekspozicijose.

Konferencijos veiklos mokiniams neprailgo, galimybė pabūti kartu leido suvokti save kaip konkrečios tautos, giminės, etnografinio regiono atstovą, stiprino artimiausios aplinkos ir meninės kūrybos ryšį, ugdė pagarbą gyvenamajai aplinkai, tautos tradicijoms.

Gražina Gečienė
Pavaduotoja ugdymuiKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas