ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Kolegialus ryšys – stiprina santykius tarp kolegų

2016 11 21

Lapkričio 18 d. Alytaus miesto ir rajono lietuvių kalbos mokytojos dalyvavo išvažiuojamajame seminare „Darbas pagal atnaujintas Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas 5, 7, 9 klasėse“, skirtame gerosios patirties sklaidai bei pedagoginės minties plėtrai. Džiaugiamės, kad savo darbo patirtimi sutiko pasidalinti Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai.

Rytas gimnazijoje prasidėjo nuo edukacinių erdvių, išpuoštų mokinių piešiniais, siuviniais. Nešiojami keičiami stendai su šūkiais nuolat mokiniams ir mokytojams primena mokyklos įkūrimo istoriją, mokyklos filosofiją. Po to jaukiai, prie kavos puodelio susėdusios, pasidalinome mintimis ir patirtimi lituanistams labai skaudžia tema – skaitymo strategijos stiprinimas mokykloje. Manau, kad kiekviena į savo mokyklą parvežėme minčių, idėjų, kaip paskatinti mokinį domėtis vertinga literatūra, skaityti ne tik norimą, bet ir rekomenduojamą knygą.

Vėliau turėjome galimybę stebėti labai įdomią atvirą pamoką septintoje klasėje. Mokytojo eksperto Vido Garliausko vedamoje pamokoje ne tik mokiniai, bet ir mes, mokytojai, sužinojome įdomių detalių apie graikų kultūrą. Labiausiai žavėjo mokinių gebėjimas skaityti lotyniškai ir graikiškai (kaip mums vėliau paaiškino, šie septintokai nuo 5 kl. po dvi savaitines pamokas mokosi lotynų kalbos).

Trečioji susitikimo dalis – darbas grupėse. Kolegiškai pasidalijome gerąja patirtimi: ugdymo turinio planavimas, ugdymo turinio įgyvendinimas ir ugdymo metodai, vertinimas ir įsivertinimas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose 5, 7, 9 klasėse. Kiekvienas mokytojas turi savų darbo metodų ir būdų kaip įdomiau, turiningiau dirbti pamokoje, kaip pastebėti ir paskatinti mokinį net už pačią mažiausią pažangą.

Džiugu, kad yra mokyklų norinčių dalintis patirtimi. Ačiū Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos pavaduotojai ugdymui Daivai Briedienei ir visam kolektyvui už šiltą priėmimą, jaukų ir draugišką bendravimą.

Dalia Dabušinskienė,
Alytaus miesto lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas