ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Kodėl verta rinktis produktyvųjį mokymą?

2016 06 01

Gegužės 25 d. Telšių suaugusiųjų mokyklos jaunimo ugdymo skyriuje įvyko apskritojo stalo diskusija: „Ar produktyvusis mokymas naudingas šiandieniniams mokiniams?“. Diskusijoje dalyvavo Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė bei jos pavaduotoja Daiva Tūmienė,  praktinio mokymosi vietų mentoriai, tėveliai, produktyvaus mokymosi klasės mokiniai ir mokytojai.

Socialinė pedagogė Rasa Gimbutienė diskusijos  dalyvius  supažindino su produktyvaus mokymosi atsiradimo istorija, jo plėtra Europoje ir Lietuvos mokyklose. Šiuo metu produktyvus mokymas yra diegiamas šešiose savivaldybėse, septyniose mokyklose, tarp jų ir mūsų ugdymo įstaigoje. Produktyviojo mokymo mokytojai  Jadvyga Klimienė ir Juozapas Koncevičius supažindino su šio mokymo specifika, taikytais metodais, darbo praktinio mokymosi vietose ypatumais, galimybėmis ir trūkumais. Jaunimo skyriaus vedėjas Darius Martinkus pristatė mokinių ir tėvų atliktų tyrimų išvadas apie šią mokymosi formą.

Diskusijos metu mentoriai akcentavo naujo mokymosi būdo svarbą įgyjant amatą. Šiuolaikiniame pasaulyje praktiniai įgūdžiai, darbo patirtis yra svarbesni nei sausos teorinės žinios. Praktinio mokymosi vietose mokiniai susipažino su įvairiomis profesijomis ir amatais, turėjo galimybę save išbandyti keliose veiklose. Per šiuos mokslo metus produktyvaus mokymosi klasės (9 kl.) mokiniai jau susipažino su trimis profesijomis, dar su trimis susipažins 10 klasėje ir išsirinks jiems labiausiai patikusią, kurią vėliau galės įsigyti mokydamiesi profesinėje mokykloje ar kolegijoje. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius S. Urbonas ir  švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja D. Mažeikienė teigiamai vertino produktyviojo mokymosi modelį. Jie pabrėžė, kad šiandieniniam  jaunimui ypač svarbu kuo anksčiau susipažinti su profesijomis ir amatais, kad galėtų lengviau apsispręsti dėl tolimesnių karjeros galimybių.

Tėveliai taip pat buvo patenkinti, kad jų vaikai pasirinko šį mokymosi būdą. Jie tapo pareigingesni, atsakingesni, drąsesni, pagerėjo jų mokymosi rezultatai. Mokiniai džiaugėsi galėję išbandyti alternatyviojo mokymosi metodą, pageidavo ir kitais mokslo metais tęsti mokymąsi praktikos vietose ir ragino savo bendraamžius rinktis produktyvųjį mokymosi modelį.

Baigiant diskusiją buvo prieita prie bendros išvados, kad produktyvus mokymasis mūsų mokykloje pasiteisino ir siūlyta toliau taikyti  šį  mokymo metodą mūsų rajono mokiniams. 2016–2017 m. m. mokykloje bus formuojamos 9–10 produktyvaus mokymosi klasės.

Mokyklos atstovai dėkoja diskusijos dalyviams už pagalbą ir rūpestį mūsų vaikais. Daug gerų žodžių norisi pasakyti mentoriams (verslininkams, amatininkams, profesijų atstovams), kurie išdrįso priimti mokinius į savo įmones ir negailėdami laiko bei kantrybės juos mokė įvairių profesijų. Mokykla ir ateityje tikisi tolimesnio bendradarbiavimo, džiaugiasi galėdama mokiniams pasiūlyti alternatyvų mokymosi būdą.

Kodėl verta rinktis produktyvųjį mokymą?

Telšių suaugusiųjų mokyklos inf.Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas