ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Knyga apie grupinį sprendimų priėmimą

2018 09 24

Viena iš Švietimo aprūpinimo centro vykdomo projekto „Lyderių laikas 3“ veiklų – aktualių švietimo vadybos bei lyderystės knygų vertimas iš užsienio kalbų bei jų pristatymas švietimo bendruomenei. Sam Kaner (bendraautoriai: Lenny Lind, Catherine Toldi, Sarah Fisk, Duane Berger) „Grupinio sprendimų priėmimo vadovas fasilitatoriams“ (angl. Sam Kaner. Facilitator‘s Guide to Participatory Decision-Making) – pirmoji iš keturių numatytų įgyvendinant 2017–2021 m. projektą „Lyderių laikas 3“ išversti, išleisti ir pristatyti švietimo bendruomenei knygų.

Knyga pasirinkta versti iš ilgo užsienio autorių edukacinių knygų sąrašo atsižvelgus į jos aktualumą švietimo bendruomenei, projekto švietimo konsultantų ir partnerių rekomendacijas, projekto Valdymo grupės narių nuomonę.

„Grupinio sprendimų priėmimo vadovas fasilitatoriams“ – vertinga knyga kiekvienam asmeniui, norinčiam užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą grupėse ir organizacijose. Ji ypač aktuali bendromis pastangomis kuriant ir įgyvendinant mažesnio ar didesnio masto projektus, nes joje siūloma priemonių ir įžvalgų, „padėsiančių sukurti sąlygas veiksmingam grupiniam darbui, pasiekti tvirtais principais grįstus rezultatus ir paskatinti pažangius socialinius pokyčius. Be to, ši puiki knyga bus naudinga visiems, norintiems geriau suprasti grupinių diskusijų raidą ir patobulinti grupinio darbo įgūdžius“ (iš Michaelio Doyle‘io PRATARMĖS pirmajam leidimui).

„Viena iš reikšmingiausių XX a. įžvalgų skamba taip: darbas akis į akį nedidelėje grupėje gali jus pakeisti. Dirbdami tokioje grupėje, galite – jei tik norite – išsakyti tikrąsias savo mintis, sulaukti atsiliepimų apie tai, ką pasakėte, ir pamatyti, kaip grupė tai priima, išklausyti idėjas ir jausmus žmonių, kurių nuomonė skiriasi nuo jūsiškės, dėti pastangas ir pasidžiaugti tuo, ko pasimokėte ir kitokių nuomonių. Kiekvieną kartą, kai tiesiogiai susitikę nedidelėje grupėje, kurią sudaro penki, dešimt ar dvidešimt dalyvių, pasiraitoję rankoves drauge susėdame prie posėdžių stalo, prieš mus atsiveria galimybės patiems keistis ir vystytis, o, patys augdami ir tobulėdami, keičiame ir kitų grupės narių suvokimą ir patirtį. Taip visa grupė stiprėja, tampa išmintingesnė, ima labiau pasitikėti savo jėgomis, neretai sukaupia daugiau drąsos.

Drauge dirbdami mes įgyjame priemonių pakeisti pasaulį. <..> Šį procesą galime vadinti dalyvaujamuoju sprendimų priėmimu, socialine naujove, dialogu ir svarstymais, daugiafunkcinėmis grupėmis ar daugiašaliu bendradarbiavimu, bendru indėliu“ (iš trečiojo leidimo įvado).

„Fasilitatorius – tai žmogus, kuris žengia priekyje, nešdamas „vizijos fakelą“ ir, pasak Michaelio Doyle‘io, skatina „sąžiningą, skirtingus požiūrius apimančią ir atvirą diskusiją“. Daugelis fasilitatorių padeda grupės nariams suvokti grupinio sprendimų priėmimo eigą ir vertybes, nes puikiai žino, kad grupės nariai galės veiksmingai dirbti tik tada, kai supras svarbiausius sprendimų procesų atskaitos taškus ir prabils ta pačia kalba“ (iš pirmojo leidimo įvado).

Ši knyga, išleista leidyklos „eugrimas“, padės grupių nariams, vadovams ar fasilitatoriams veiksmingiau dirbti grupėje, grupių dalyviams konstruktyviau ir našiau bendradarbiauti.

Išverstos ir išleistos knygos egzemplioriai jau paskirstyti tikslinėms grupėms – savivaldybių švietimų centrams, įvairių tipų ir pavaldumo švietimo įstaigų bibliotekoms. Į Švietimo aprūpinimo centrą (Geležinio Vilko g. 12, Vilnius) atvykstantys asmenys dėl knygos pasiėmimo turėtų kreiptis į Vitaliją Savickienę (406 kab., IV aukštas, tel. 8 5 2649476).

Švietimo bendruomenei planuojama knygą pristatyti drauge su kitomis numatytomis išversti ir išleisti knygomis.

Per pirmąjį projekto įgyvendinimo etapą (2009–2011 m.) buvo išverstos iš užsienio kalbų ir po 2000 egzempliorių išleistos šešios knygos lyderystės tema. Antrajame projekto įgyvendinimo etape (2011–2015 m.) – trys. Visos knygos buvo pristatytos švietimo bendruomenei.

„Lyderių laiko 3“ inf.Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas