ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Kėdainių rajono mokytojai pasipuošė nacionaliniais kokybės ženkleliais

2016 09 06

Rugpjūčio pabaigoje „Artis Centrum Hotels“ viešbutyje Vilniuje įvyko tarptautinis kontaktinis seminaras „Tautiškumo ir tarptautiškumo dermė ugdyme“. Seminaro tikslas – skatinti Lietuvos mokytojus, gyvenančius Lietuvoje ir už jos ribų, bendradarbiauti kuriant nacionalinius „eTwinning“ projektus ir plėtoti tautiškumo idėją tarptautiškumo kontekste, apdovanoti nacionaliniais kokybės ženkleliais įvertintus mokytojus, vykdžiusius „eTwinning“ projektus 2015–2016 mokslo metais. Į seminarą buvo pakviesti 83 mokytojai, kurių eTwinning projektinė veikla įvertinta kokybės ženkleliais. Džiugu, kad seminare susitikome ir bendravome su  lietuviais mokytojais, dirbančiais ir Lietuvoje, ir lituanistinėse mokyklose Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje, Vokietijoje, Airijoje, JAV ir kitose užsienio šalyse.

Švietimo mainų paramos fondo atstovai pasveikino ir nacionaliniais kokybės ženkleliais apdovanojo projektus įgyvendinusius mokytojus. Gausų apdovanotų Kauno apskrities mokytojų būrį sudarė Kėdainių rajono pedagogai. Didelę patirtį projektinėje veikloje turinti Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Rasa Simonavičienė ne tik pasipuošė kokybės ženkleliu, bet ir pasidalijo gerąja patirtimi. Kokybės ženkleliais apdovanoti net trys Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje vykdyti projektai – kokybės ženkleliai buvo įteikti man, pradinių klasių mokytojai Danguolei Tumėnienei. Sėkmingai į eTwinning veiklą įsijungė ir mūsų progimazijos mokytoja  Ingrida Neliupšienė. Mokytojos Rasa Juknevičienė iš Kėdainių „Ryto“ progimnazijos ir Ingrida Jurevičienė iš Kėdainių specialiosios mokyklos apdovanotos už projektinę veiklą su specialiųjų poreikių mokiniais. Kokybės ženkleliais įvertinta ir mokytojų Vydos Marijos Ramanauskienės iš Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos bei Sniežanos Slavinskienės iš Josvainių gimnazijos eTwinning projektinė veikla. Džiaugėsi ir  šiuose projektuose dalyvavę mokiniai – jie apdovanoti nacionaliniais mokinio kokybės ženkleliais savo mokyklose.

Seminare įgijome ne tik patirties, kaip kurti ir planuoti projektus, bet ir praktiškai išbandėme sužaidybinimo metodą ir mobiliesiems įrenginiams skirtas edukacines programėles, taip pat sužinojome darbo elektroninėje erdvėje su mokiniais saugumo taisykles. Seminaro rezultatas pranoko lūkesčius. Buvo sukurta ir užregistruota net 18 projektų.

Dr. Kenas Robinsonas yra pasakęs, kad dažniausiai šauniai mokytis pavyksta grupėse. Projektinė eTwinning veikla – tai ugdymas(is) kitaip.  Čia mokytojai, laisvai taikydami darbo metodus bei veiklas, auga kartu su savo mokiniais.

Danguolė Tumėnienė
Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ prog-jos mokytoja metodininkėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas