ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

„Kaziuko mugė – amatininkų šventė“

2016 03 10

Apie pavasarį praneša ilgėjanti diena, iš šiltų kraštų grįžtantys paukščiai, džiugina ir tradicinės šventės. Viena jų – šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo diena, kasmet švenčiama visos Kauno lopšelio-darželio ,,Žingsnelis“ bendruomenės. Šiemet „Kaziuko mugė – amatininkų šventė“ įstaigos aktų salėje šurmuliavo penktadienį, kovo ketvirtąją.

Šiam renginiui visi – ir dideli, ir maži – ruošėmės iš anksto. Naudodami informacines technologijas, rinkome medžiagą apie Kaziuko mugės ištakas, papročius, prasmę. Išmokome liaudiškų dainų, smagių žaidimų. Kartu su auklėtojomis, tėveliais, seneliais vaikai kūrė ir gamino suvenyrus, įvairius dirbinius, kuriuos pardavė, pirko, mainėsi Kaziuko mugėje.

Amatininkų šventėje visus stebino rankdarbių gausa, auksarankių išmonė, o kainos „nesikandžiojo“. Skambėjo liaudiška muzika, dalyviai smagiai klegėjo. Organizatoriai džiaugėsi pavykusiu renginiu, kuriuo siekta puoselėti ir išsaugoti šimtametes liaudies tradicijas, stiprinti vaikų ir tėvų tarpusavio ryšį, įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių į kultūrinį „Žingsnelio“ gyvenimą ir paskatinti atskleisti savo kūrybines galias. Vaikams sudarytos sąlygos perimti liaudies tradicijas bei pasodinti verslumo pradmenų daigai.

Ada Grigaliūnienė
Kauno l.-d. „Žingsnelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Egidija Dobilaitė
Auklėtoja metodininkė

Rita Miliukevičienė
Logopedė metodininkėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas