ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Kalbos savaitei skirtas renginys

2016 03 14

Gimtųjų žodžių apkabintas, / Aš gyvas kalboje. / Sakau: esi man, kaip žibintas / Pasaulio tamsoje. / Kas moka žodį – randa kelią / Visur ir visada. / Sakau: lietuviška knygelė – / Kaip neregiui lazda. / Kalba gimtoji – / kasdieninė / Tu – duona mums esi, / Kai tariam: motina, gimtinė, / Dangus – ir mes visi.

(Justinas Marcinkevičius)

Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ aktų salė virto Lietuvos etnografiniais kiemeliais, kuriose atskiros ugdymo grupės atstovavo Lietuvos regionus: Aukštaitiją, Žemaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją ir Mažąją Lietuvą.

Renginio vedėjos, logopedė L. Ivanovienė ir meninio ugdymo pedagogė V. Guobienė, vaikams pasakojo apie Lietuvą ir joje esančius regionus, supažindino su kiekvieno regiono bruožais ir tradicijomis.

Kiekvienos grupės kiemelis pristatė savo atstovaujamą regioną, vaišino tradiciniais patiekalais. Dzūkijos kiemelis, „Drugelių“ grupė, kalbėjo tarmiškai, vaikus vaišino medumi ir duona, minė mįsles apie medų ir bites. „Saulučių“ grupės ugdytiniai atstovavo Žemaitijai, jų patiekalas – žemaitiškas kastinys su bulvėmis, grupės auklėtojos žaismingai, žemaičių tarme, visiems papasakojo istoriją apie žąsį ir vištą. „Boruželių“ grupės ugdytiniai atstovavo Aukštaitijai, visus vaišino gardžiais blynais, supažindino su aukštaičių tarme ir išmokė vaikus aukštaitiško lietuvių liaudies žaidimo apie gaidelį.

Priešmokyklinio ugdymo „Meškučių“ grupė atstovavo Suvalkijai. Vaikai dainavo dainelę apie oželį, supažindino visus su Suvalkų tarme, šoko lietuvių liaudies ratelius, vaišino tradiciniu patiekalu – skilandžiu.

Mažiausieji, „Kiškučių“ grupės ugdytiniai, šventėje svečiavosi kaip Mažosios Lietuvos atstovai, grupės auklėtoja R. Ivanauskienė paruošė savo 2,5 metų ugdytinę, kuri pasipuošusi tautiniu kostiumu visiems padeklamavo eilėraštį apie gaidelį.

Renginio metu vaikai šoko lietuvių liaudies ratelius, dainavo daineles, vaišinosi įvairiausiais tradiciniais patiekalais.

Ši šventė padėjo vaikams visais būdais puoselėti savo gimtąją kalbą ir prisijungti prie kalbos savaitės ir lietuviškų tradicijų puoselėjimo.

Renginio organizatoriai

 Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas