ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Įsimintina pamoka

2016 12 22

Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinėje mokykloje, ketvirtoje klasėje, vyko Danguolės Barauskienės lietuvių kalbos pamokos tema „Latvių pasaka „Kaip Dauguva atsirado?“ stebėjimas ir kokybės vertinimas.

Mokiniai kartu su mokytoja formuluoja pamokos uždavinį – išmokti pasekti minėtą pasaką. Kiekvienas mokinys žino, kad parašęs po taisyklingą sakinį gauna vieną pliusą – taip vaikai mokomi įsivertinti.

Mokiniai suskirstomi į tris grupes, jiems skiriamos skirtingos pastraipos, dirba bendradarbiaudami. Dviem mokiniams padeda mokytoja. Taikomi aktyvieji metodai: žaidimas „Bitelė“, „Gėlytė“, „Burbulas“, „Traukinukas“. Ketvirtokai susiskirsto grupėmis (patys pasirenka kas su kuo nori grupėje dirbti). Skaito pasaką pastraipomis, planuoja ir pristato.

Mokytoja stebi visus mokinius, kad būtų įdomiau, prisimenamas latviškas žaidimas „Bitelė“ – stovint rateliu kiekvieno mokinio klausiama, ką atsimena apie Latviją iš pirmos pamokos. Taikomas aktyvusis metodas „Gėlytė“ (vardijama sostinė, gyventojų skaičius, lietuviškų ir latviškų žodžių reikšmės, patarlės, Dauguvos upė…). Naudojamas žemėlapis, surandama Latvija, rodoma Dauguvos upė. Mokiniai naudojasi vadovėliais, užduočių lapais.

Mokytoja Danguolė nuoširdžiai bendrauja su mokiniais. Ketvirtokai draugiški, atsakingi, vieni kitiems aktyviai padeda, tad darbas vyksta noriai, sklandžiai. Mokiniai drąsiai atsako į klausimus, savarankiškai reiškia mintis, gerai dirba minėtais metodais.

Namų darbams skiriama išmokti pasekti latvių pasaką „Kaip Dauguva atsirado?“.

Džiugu, kad Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mūsų mokyklos veiklos kokybės išorinio vertinimo grupė rekomendavo mokytojai metodininkei Danguolei Barauskienei siekti mokytojos ekspertės kategorijos.

Felicija Vasiliauskienė
MokytojaKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas