ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Interaktyvios grindys

2017 06 16

Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ ugdymo procesą nuolat atnaujina pažangiausiomis programomis ir priemonėmis, kurios orientuotos į šiandieninio vaiko poreikius, pažinimo galių plėtotę. Viena iš tokių priemonių, skirtų prisitaikyti prie kintančios aplinkos ir užtikrinti ugdymo kokybę – interaktyvios grindys. Ši naujovė praturtina ugdymo procesą funkcionalia, dinamiška ugdymo(si) aplinka, stimuliuojančia mokymąsi, skatinančia mąstymą, kūrybiškumą. Taip tenkinami pagrindiniai vaiko poreikiai – žaidimas, judėjimas, ugdomi gebėjimai, plečiama patirtis, užtikrinamas pozityvių tarpusavio santykių palaikymas ir gera emocinė savijauta – ugdomas emocinis intelektas.

Judesio korekcijos pedagogė Toma Bitytė ir kūno kultūros mokytoja Jolanta Bučinskytė interaktyvias grindis naudoja tobulinti vaiko judesiams bei laikysenai, didinti ištvermingumui ir gerinti vaiko emocinei savijautai. Logopedėms Irmai Simonavičienei ir Vilijai Norkuvienei interaktyvios grindys padeda lavinti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų kalbą, smulkiąją motoriką, plėtoti žodyną, saviraiškos bei kūrybinės veiklos galimybes, kurios padeda atsiskleisti vaiko individualumui, unikalumui. Socialinė pedagogė Nida Barauskienė šia priemone skatina vaikų bendravimą ir bendradarbiavimą, padeda specialiųjų poreikių vaikams lengviau prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, pasitikėti savimi, ugdo jų savivoką ir savigarbą, emocijų suvokimą ir raišką. Įstaigos auklėtojos naudoja interaktyvias grindis mokydamos vaikus skaičiuoti ir matuoti, norėdamos skatinti mąstymo nuoseklumą, tikslumą ir lankstumą, norą pažinti ryšių ir santykių tarp daiktų ir reiškinių dėsningumus. Žaisdami kartu su pedagogais ir kurdami žaidimus, vaikai išlaisvina savo vaizduotę, mąstymą, originaliai išreiškia save ir taip plėtoja prigimtinius talentus.

 

Regina IVANAUSKAITĖ
DirektorėKomentarai

Danguolė
2017/10/08 18:56

Puiku. Naujovės visada domina
ne tik vaikus,bet ir suaugusius.
Norėčiau tokių grindų klasėje.

Valdas
2018/11/13 08:58

Laba diena,

dirbu švietimo įstagoje ir mus taipogi domina tokios gri ndys. Ar galima būtų sužinoti, kur galima tokias įsigyti?

Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas