ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Inovatyvių bendradarbiavimo su tėvais formų beieškant

2016 04 25

Skuodo vaikų lopšelyje-darželio ikimokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupėje sukurta programa „E-globus virtuali bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais aplinka darželio grupėje“. Ji skirta bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiams tarp pedagogų, vaikų ir tėvų, kitų pagalbos vaikui specialistų stiprinti, tam taikomos informacinės technologijos.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2013–2014 m. m. Lietuvoje buvo 51 tūkstantis pedagogų, vidutinis jų amžius – 48 metai. Šiandien pedagogams tenka bendrauti ir bendradarbiauti ne tik su naujosios kartos vaikais, bet ir jų tėvais. Naujosios kartos tėvai yra kitokie tėčiai ir mamos, nei buvo jų tėvai ir dabar ugdymo įstaigose dirbantys pedagogai – jie mobilūs, atviresni naujovėms, nenustoja naudotis socialiniais tinklais net ir susilaukę vaikų. Todėl pedagogams reikia nuolat ieškoti naujų darbo formų su ugdytinių tėvais. Taip kilo idėja kurti programą „E-globus virtuali bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais aplinka darželio grupėje“ (toliau programa E-globus). Kas lėmė šios programos atsiradimą?

Pastebėjome, kad vis daugiau tėvų išvyksta dirbti į užsienį ar kitus miestus. Atlikome tyrimą grupėje, kuris parodė, kad išvykus bent vienam iš tėvų, vaiko ir tėvų tiesioginis emocinis ir fizinis ryšys nutrūksta vidutiniškai dviem mėnesiams. Ugdytinių stebėjimai grupėje atskleidė, kad trumpalaikiai ryšiai trikdo vaikų emocinę, psichinę sveikatą. Po išsiskyrimo vaikai tampa jautresni, nervingesni, išryškėja emocijų kaita, atsiranda irzlumas, pyktis, vaikai dažniau konfliktuoja su bendraamžiais, pastebėjome vaikų ilgesį.

Nuotolinis ryšys sudarė sąlygas tėvams palaikyti glaudesnį emocinį ryšį su vaikais, saugoti ir stiprinti jų emocinę, psichinę sveikatą. Pedagogams ir kitiems pagalbos vaikui specialistams ši galimybė leidžia nuolat palaikyti dialogą su ugdytinių tėvais. Programą numatėme vykdyti 2016–2017 m. m. Tėvai padėjo įsigyti reikalingas priemones: kompiuterį, išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį.

Pradėjus įgyvendinti programą, pastebėjome teigiamą poveikį: padidėjo vaikų motyvacija veiklai ir noras eiti į darželį, pagerėjo vaikų tarpusavio santykiai. Vaikai išgyvena mažesnę išsiskyrimo su tėvais įtampą, labiau pasitiki savimi, jaučiasi saugūs. Tėvai pradėjo daugiau domėtis vaikų veikla, jų pasiekimais ir pažanga, patys inicijuoja virtualius susitikimus su vaikais, darželio bendruomene.

„E-globus“ programa yra inovatyvi, atitinkanti naujosios kartos tėvų lūkesčius, efektyvi ir naudinga. Ją pristatėme Mažeikiuose vykusioje regioninėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų konferencijoje-idėjų mugėje „Kaip ikimokyklinio ugdymo pedagogui spėti su laikmečio naujovėmis”. Manome, kad nauji bendradarbiavimo su tėvais metodai, būdai ir formos stiprina tiek grupės, tiek visos ugdymo įstaigos bendruomeniškumą.

Daiva Šukienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas