ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Ikimokyklinukų festivalis „Šoku aš, dainuoji tu – 2015“

2015 12 10

Ikimokyklinukai mėgsta išreikšti save dainuodami ar šokdami, nes iš visų menų muzikinė veikla labiausiai veikia jų jausmus. Klausydami muzikos, patys bandydami muzikuoti, improvizuoti, vaikai patenka į meninį pasaulį, kuris jiems teikia džiaugsmą ir pasitenkinimą, kartu ugdomas jų kūrybiškumas, atmintis, dėmesys, kalba, lavinama vaizduotė. Todėl lopšeliuose-darželiuose daug dėmesio skiriama muzikiniam vaikų ugdymui, daug dirbama su šiai veiklai gabiais vaikais. Kiekvienam dainuojančiam ar šokančiam vaikui labai svarbu dalyvauti koncertinėje veikloje, nes tada jis pasijaučia esąs svarbus ir tokiu būdu yra įprasminamas jo darbas. Taip ugdoma sceninė kultūra, darželinukai įgyja bendradarbiavimo patirties, drąsos išreikšti save, o jų meninio ugdymo mokytojai turi galimybę pasidalinti gerąja darbo patirtimi.

Siekiant įprasminti lopšelių-darželių meninio ugdymo mokytojų ir jų ugdytinių darbą, jau antrus metus Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ organizuoja dainų ir šokių festivalį „Šoku aš, dainuoji tu“.  Šiais metais jis vyko gruodžio 4 dieną Palangos V. Jurgučio pagrindinėje mokykloje. Į sceną lipo ansambliai ir solistai iš Palangos lopšelių-darželių „Žilvinas“, „Pasaka“, „Nykštukas“, „Ąžuoliukas“ ir „Sigutė“, Klaipėdos lopšelių-darželių „Vyturėlis“ ir „Puriena“ bei Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ – iš viso 85 vaikai. Konkursui jie pristatė įvairaus žanro dainas, kurias lydėjo išraiškingi šokiai, taip siekta visapusiškos sceninės raiškos. Per dainos interpretaciją atsiskleidė vaikų kuriama nuotaika ir emocija. Visi pasirodymai buvo tarsi atskiri paveikslai, kuriuos „tapyti“ scenoje vaikus drąsino konkurso vedančiosios – dainos ir šokio fėjos: lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogės Modesta Abaravičiutė ir Erika Krištopaitytė. Žiūrovai išgirdo ir pamatė „istorijas“ apie katiną su batais, kuris mėgo šokti čia čia čia, apie dvi baltas vištytes, lapę snapę, meškiną, kiškį, boružiukus, kirmėliuką. Mažieji atlikėjai sugebėjo „nukelti“ visus į praėjusią vasarą, kai saulelė riedėjo per žydrą padangę, o jūros bangos visus viliojo plaukti tolyn. Skambėjo įkvepianti „Ryto dainelė“, jausminga daina „Aš ir tėtis“ bei linksmi pasvarstymai apie tai, kam ko reikia. Pasirodymus vertino komisija: šio festivalio iniciatorė, komisijos pirmininkė Klaipėdos Vydūno gimnazijos muzikos mokytoja Aistė Strakšienė, Palangos moksleivių klubo šokių mokytoja Janina Serapinienė ir Kretingos rajono kultūros centro chorvedė Vitalija Valeikienė. Kol jie svarstė, kam kokią nominaciją įteikti, žiūrovus linksmino lopšelio-darželio „Žilvinas“ solistė Monika Gasparavičiūtė, lopšelio-darželio „Pasaka“ kolektyvas „Linksmosios rudnosiukės“ ir V. Jurgučio pagrindinės mokyklos šokių studijos „Palangos Vėtrungė“ šokėjai. Įvertinę konkursantų pasirodymus, komisija kiekvienam kolektyvui ir solistui skyrė po atitinkamą nominaciją. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė dėkojo meninio ugdymo pedagogams už vaikų parengimą festivaliui, įteikė jiems po keramikos mokytojos Inetos Šypalės sukurtą statulėlę bei padėkos raštą, o visus mažuosius atlikėjus pradžiugino kalėdiniais meduoliais.

Reda Pėkienė
Palangos l.-d. „Žilvinas“ logopedėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas