ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Idėjų mugė

2015 11 10

Spalio 29 d. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės  mokyklos Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriuje vyko respublikinė pedagogų teorinė-praktinė konferencija „Idėjų mugė. Kuriame ir dalinamės“, kuri sulaukė didelio susidomėjimo.

Susirinko Vilniaus, Kauno, Prienų, Jonavos, Šilalės, Ukmergės, Tauragės, Kaišiadorių, Raseinių ir Kėdainių miesto bei rajono švietimo įstaigų pedagogai. Darbotvarkė buvo labai įtempta, tačiau visi skaityti pranešimai buvo aktualūs.

Konferencijos tikslas – plėtoti pedagogų profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą. Joje pradinių klasių mokytojai pristatė kūrybinius darbus, skirtus mokinių skaičiavimo, skaitymo, rašymo, šnekamosios kalbos, vaizduotės, loginio mąstymo, aplinkos suvokimo, kūrybiškumo ir kt. įgūdžiams lavinti ir ugdyti. Pagilino teorines ir praktines žinias apie mokymo(si) priemones: kaip jas gaminti ir naudoti savo ir ugdytinių asmeninėje bei profesinėje veikloje. Pasidalino ir pasidžiaugė savo darbo patirtimi bei pasiektais rezultatais.

Po pranešimų konferencijos svečiai atsakė į dalyvių klausimus, apžiūrėjo ir aptarė mokymo(si) priemonių parodą. Vėliau darbas vyko grupėse: kiekviena iš jų parengė ir pristatė priemonę arba idėją jai pagaminti, kuri tenkintų, paskatintų, motyvuotų  XXI a. mokinį. Vėliau vyko diskusijos ir veiklos apibendrinimas.

Laima Ilevičienė
Kėdainių r. Labūnavos pagr. m-klos Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriaus mokytoja metodininkėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas