ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

„Į vaiką orientuoto ugdymo organizavimo patirtis šiuolaikinėje mokykloje“

2015 12 18

2015 m. gruodžio 8 dieną Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko Respublikinė mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų metodinė-praktinė konferencija „Į vaiką orientuoto ugdymo organizavimo patirtis šiuolaikinėje mokykloje“.

Joje dalyvavo 56 dalyviai iš 30 Lietuvos mokyklų: 36 klausytojai ir 20 pranešėjų. Perskaityti 9, pristatyti 3 stendiniai pranešimai. Ypač didelio susidomėjimo susilaukė plenariniame posėdyje išgirsti Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedros docento, Šiaulių PPT psichologo Algirdo Ališausko ir Šiaulių miesto PPT specialiosios pedagogės ekspertės Renatos Kielaitės pranešimai.

Pasirinktas pakankamai netradicinis konferencijos organizavimo būdas, nes dalyviai ne tik skaitė bei klausėsi pranešimų, bet ir galėjo išbandyti „Matematinį ugdymą pradinėse klasėse 3D kabinete“ (moderatorė Irena Kazymirkienė, progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė). Mūsų progimnazijos mokytojai taip pat suorganizavo atviras veiklas dirbtuvėse: keramikos „Šventų Kalėdų belaukiant“ (moderatorė Sandra Motuzaitė-Jurienė, vyresnioji technologijų mokytoja) ir tekstilės „Aksesuaras iš tekstilės“ (Gitana Petronaitienė, technologijų mokytoja).

Renginio metu nagrinėti svarbiausi specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo principai, pagalbos būdai ir veiksniai, nulemiantys sėkmę. Kalbėta apie komunikavimo, socialinių įgūdžių ugdymą, dalintasi patirtimi, kokiu būdu specialiųjų mokinių ugdymui išnaudoti netradicines erdves, kelti klausimai, į kokius dalykus reikia atsižvelgti ugdant neurologinių ir psichologinių problemų, mokymosi ir dėmesio koncentracijos, elgesio ir emocinių sutrikimų, kalbos sutrikimų ir mokymosi sunkumų turinčius mokinius. Ieškota atsakymų, kas turi prisiimti atsakomybę dirbant inkliuzinio ugdymo sąlygomis, aptartos inkliuzinio švietimo mokytojo vertybės bei pateiktos išvados ir rekomendacijos.

Auksė Kravčenkienė
Rusų kalbos vyresn. mokytoja, pagalbos mokiniui poskyrio vedėjaKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas