ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Gegužė – Europos mėnuo

2016 06 01

Gegužė – Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą bei Europos dienos mėnuo. Panevėžio rajono švietimo centras – viena iš rajono švietimo įstaigų, kurios naudojasi Europos Sąjungos suteiktomis galimybėmis.

Šiemet Švietimo centro atstovai dalijosi patirtimi Makedonijos organizacijos „Friends of Education“ organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Second Educonference for teachers and IT experts“, kuri vyko Strugoje. Skaityti pranešimo buvo pakviestos Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė ir Vaida Šiaučiūnė – viena iš inovatyviausių Panevėžio rajono anglų kalbos mokytojų. Konferencijoje jos skaitė 30 min. pranešimą „Šiuolaikinis mokymas = modernus mokymas Lietuvoje“ – dalijosi patirtimi, kaip mokytojai, aktyviai integruojantys informacines technologijas į ugdymo procesą, siekia individualios mokinio pažangos, kokiais IT įrankiais bei programomis naudojasi, kokius inovatyvius metodus taiko. Tris dienas trukusioje konferencijoje dalyvavo 520 Makedonijos mokytojų, buvo perskaityti 43 pranešimai, kuriuos parengė lektoriai iš Makedonijos, Prancūzijos, Belgijos, Ispanijos, Turkijos, Lietuvos ir kt. šalių.

Kitas tarptautinis renginys, kuriame dalyvavo trys Švietimo centro atstovės, „Erasmus+“ KA1 projekto „Inovatyvaus mokymosi metodai suaugusiųjų švietime“, kvalifikacijos tobulinimo kursai, vykę Ispanijoje, Alcala de Henares. Projektu siekiama pagilinti švietimo centruose dirbančių specialistų informacinių technologijų ir komunikavimo užsienio kalba kompetencijas, užmegzti naujus partnerystės ryšius. Kursuose dalyvavo Švedijos, Turkijos, Italijos, Airijos, Lietuvos ir kitų šalių švietimo darbuotojai, dalyviai susipažino su Ispanijos mokytojų patirtimi į ugdymo procesą integruojant IT, dalyvavo paskaitose, diskutavo tarptautinėse darbo grupėse, dalijosi patirtimi, generavo naujas idėjas.

Pasibaigus vienam projektui Švietimo centro komanda atkakliai ieško idėjų ir partnerių naujai tarptautinei veiklai.

Renata Jankevičienė
Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja, „Erasmus+“ projekto koordinatorėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas