ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Europos savaitė „Varpo“ gimnazijoje

2017 06 15

Šiais mokslo metais Klaipėdos „Varpo“ gimnazija aktyviai įsitraukė į Europos Parlamento Informacijos biuro Lietuvoje vykdomą programą „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“, kurios tikslas – skatinti aktyvų jaunimo domėjimąsi Europos Sąjungos (ES) aktualijomis, Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje.

Projektą įgyvendinanti grupė, kurią sudaro administracijos atstovai, mokytojai (projekte gavę Vyresniųjų ambasadorių vardą) ir mokiniai (Jaunesnieji ambasadoriai) įsipareigojo siekti Europos Parlamento ambasadorių vardo ir įgyvendinti projekto veiklas: vesti pamokas apie ES ir Europos Parlamentą, sukurti informacijos lentyną, organizuoti Europos dienos šventę ir t. t.  

„Užsikabinę“ už minimalių projekto reikalavimų, ambasadoriauti ėmėmės su smagumu: vietoj informacinės lentynos gimnazijos skaitykloje įkūrėme Informacinį centrą, vietoj vienos dienos, skirtos Europai, organizavome Europos savaitę, šeši Jaunesnieji ambasadoriai vyko į susitikimus su progimnazijų mokiniais, darželinukais, besimokančiais suaugusiaisiais ir vedė pamokas, organizavo viktorinas, pristatė filmus apie ES, jos politiką, vertybes.

Europos savaitės metu gimnazija dailės mokytojos Sandrijos Donskienės dėka „pražydo“ ES spalvomis: buvo kuriamos instaliacijos, vyko parodos, fotosesijos. Mėlynomis ir geltonomis našlaitėmis, kurias sodino patys mokiniai, pražydo vidinis gimnazijos kiemelis – juo itin džiaugėsi gausiai lankęsi svečiai. Technologijų mokytoja Laura Sirvydienė su pirmų klasių mokinėmis vieną Europos savaitės dieną paskleidė saldžiai kvepiančią žinią – Europos šalis galima pažinti ragaujant, mėgaujantis. Burnoje tirpstantis tiramisas nunešė į saulėtąją Italiją, kruasanų kvapas pakvietė į Prancūziją, saldžioji baklava priminė Graikiją.

Europos savaitės metu apie europines vertybes buvo kalbama etikos pamokose, apie ES politiką – pilietiškumo ugdymo, istorijos, geografijos pamokose. Visa tai mokiniams suteikė papildomų žinių, kurias galėjo pademonstruoti per Europos egzaminą. Jame dalyvavo per 40 gimnazistų, panorusių įrodyti, kad geriausiai išmano ES istoriją, politiką, vertybes. Geografijos mokytojas Egidijus Preikšas, siekdamas mokinius paskatinti dalyvauti egzamine, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje konkurse pateikė klausimą, kuris buvo pripažintas kaip vienas geriausių – o tai suteikė galimybę laimėti pamoką su žymiu istoriku, žurnalistu, ambasadoriumi, ministru ar kita įžymybe. Tad gegužės 11 d. pilnutėlėje aktų salėje paskaitą apie ES ateitį skaitė Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius, pristatęs penkis ES ateities scenarijus, sulaukęs daugybės jaunus žmones dominančių klausimų, žavėjęs erudicija, nuoširdžiu bendravimu, retorikos perliukais.

Dirbdami savarankiškai mokiniai ruošė medžiagą apie ES paramą Lietuvai, institucijas, kuriose vartojama prancūzų kalba, pristatė savo įspūdžius iš kelionių. Europos savaitės metu medžiaga buvo demonstruojama gimnazijos erdvėse. Gimnazistai savo namų darbus pristatė ir Klaipėdai, kai miestas siautulingai šventė Europos dieną. Šventėje, kuri vyko Teatro aikštėje, mūsiškiai dalyvavo kurdami instaliacijas, aikštę puošdami žvaigždėmis, sodindami gėles, siųsdami linkėjimus visai Europai.

Gimnazistai turėjo galimybę išbandyti savo jėgas protų mūšyje, kurį organizavo psichologė Jovita Šimkūnaitė. Renginiu buvo siekiama populiarinti skaitymo kultūrą ir akcentuoti Lietuvos išskirtinumą ES valstybių šeimoje.

Europos savaitės metu sulaukėme svečių – Klaipėdos miesto lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikučių. Jaunosios ambasadorės informacijos centre jiems vedė pamokėlę apie ES, mažyliai socialinės pedagogės Silvijos kabinete patyrė dailės terapijos džiaugsmą. O paskui išbėgo į kiemą… piešti Europos – ir mūsų kiemas pražydo spalvingomis žvaigždėmis, saulėmis, gėlėmis, žmogeliukais, nušvito vaikystės giedrumu.

Nusprendę populiarinti europines vertybes iniciatyvūs gimnazistai ėmėsi organizuoti konferenciją „Mokinys savanoriškoje veikloje“, kurioje dalyvavo Klaipėdos miesto mokyklų mokiniai ir mokytojai. Teigdami, kad savanorystė – viena ES vertybių, siekėme atkreipti dėmesį į savanoriškos veiklos svarbą ir tokiu būdu paskatinti kuo daugiau mokinių prisijungti prie šios kilnios veiklos. Konferencijoje dalyvavę gimnazistai, progimnazijų mokiniai, mokytojai, savanoriai savo asmeniniais pavyzdžiais įrodė, kad savanorystė ugdo asmenybę, padeda siekti kilnių asmeninių ar visuomeninių tikslų, pozityvių rezultatų pasirinktose veiklos srityse, ugdo jaunų žmonių lyderystę bei profesinę orientaciją. Itin džiugu, kad savanorystės populiarinimo idėja „užsikrėtė“ ir kitos mokymo įstaigos, pasisiūliusios tapti geraisiais savanorystės ambasadoriais.

Europos savaitė baigėsi susibūrus kelių mokyklų atstovams iš visos Lietuvos ir pristačius pilietinės veiklos projektus. Mūsų gimnazija tapo susitikimo vieta dalyvaujantiems pilietinių iniciatyvų projekte „Kuriame Lietuvą“, kurio iniciatorius ir globėjas yra Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius. Pilietinės veiklos projektus pristatė Elektrėnų „Versmės“, Skuodo raj. Ylakių gimnazijų ir mūsų ugdymo įstaigos mokiniai, surinkę gausybę įrodymų, kaip nyksta ir yra naikinamas Klaipėdos ir jos apylinkių paveldas, ir susirūpinę jo išsaugojimu. Europarlamentaras skatino mokinius būti pilietiškus, veiklius, o kasdienybėje nebijoti klausti. Jo žodžiai, kad Lietuvai reikia drąsių žmonių, dar labiau sustiprino jaunų žmonių tikėjimą, kad Europos ateitis yra būtent jų rankose.

Orinta ADOMAVIČIŪTĖ
Klaipėdos „Varpo“ g-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymuiKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas