ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Europos mokyklos be streso

2016 06 06

Baigėsi dar vienas Vilkaviškio pradinės mokyklos projektas, „Erasmus+“ strateginė mokyklų partnerystė „Europos mokyklos be streso“. Penkios Europos šalys – Graikija, Italija, Jungtinė Karalystė, Turkija bei Lietuva – suvienijo pastangas, kad, įvertinus streso mastą kiekvienoje iš mokyklų, būtų kuriamos efektyvios mokymo priemonės, padėsiančios mažinti stresą, kurį patiria mokiniai ir mokytojai. Buvo įvykdyti projekto uždaviniai: skatinamas mokinių emocinis suvokimas, asmeniniai akademiniai strateginiai įgūdžiai  ir kūrybinės saviraiškos laisvė bei mokytojų ir kitų pedagogų tarptautinių mokomųjų veiklų organizavimas šalyse partnerėse. Tėvams buvo suteikiama pakankamai informacijos apie jų vaikų gerovės užtikrinimą ne tik mokykloje, bet ir namuose. Stresinėms situacijoms mokykloje mažinti, projekto metu buvo atliekami mikroklimato tyrimai, metodologijos bei buvo kuriama, pritaikoma ir testuojama mokomoji medžiaga. Į šias veiklas įtraukiami mokiniai, paliekant jiems pakankamai erdvės kūrybinėms galioms ir inovatyvioms idėjoms atsiskleisti. Projekto metu pavyko sukurti streso mažinimo programą su inovatyvia intervencinės edukologijos metodika.

Paskutiniojo projektinio susitikimo Nea Anhelos mieste (Graikijoje) buvo apsikeista sukurtomis priemonėmis, dalinomės gerąja patirtimi, kaip mums pavyko sukurtus mokymo įrankius panaudoti ugdomoje veikloje, kiek jie buvo efektyvūs, kokie buvo mokinių ir mokytojų vertinimai bei įspūdžiai. Projektinio darbo metu aptarėme ir sklaidos renginius bei mobilumo įrankius, daug diskutavome pirmosios „Erasmus+“ galutinės ataskaitos pildymo tema. Projekto koordinatorius supažindino su projekto reikšme, atsakė į iškilusius klausimus bei numatė tolimesnių darbų gaires.

Europos mokyklos be streso

Asta Strazdienė
Projekto iniciatorė

Irada Miltinienė
KoordinatorėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas