ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Etninės kultūros tradicijų puoselėjimas ugdymo centre „Naminukas“

2015 12 21

Etnokultūros savaitės „Aš gyvenu šalelėj Lietuvoj“ renginiai, skirti Etnografinių regionų metams paminėti, Gargždų ugdymo centro „Naminukas“ bendruomenei leido praplėsti žinias apie advento papročius bei tradicijas, suteikė žinių apie tarmes, mokė lietuvių liaudies žaidimų, pasakų, sakmių.

Pirmosios dienos popietė buvo skirta advento papročiams bei tradicijoms. Vakaronę organizavo priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė Danutė Surplienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Viktorija Macijauskienė ir vyresnioji ikimokyklinių įstaigų muzikos vadovė Jūratė Dirškienė. Vakaronės metu aptarta, ką galima nuveikti laukiant Kalėdų, prisiminti tradiciniai liaudies žaidimai, pasakos, giesmės. Ugdytiniai namus pasipuoš advento vainikais, kuriuos kūrė kartu su tėveliais, o svečiai – vaikų kurtais angelais.

Renginyje skambėjo Gargždų muzikos mokyklos kanklininkės, buvusios Ugdymo centro ugdytinės Monikos Macijauskaitės, folkloro ansamblio „Cyrulelis“ dainininkių – Irenos Barbšienės, Klaipėdos r. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės, Lolitos Gabšienės, „Yamaha“ muzikos mokyklos Gargždų skyriaus vadovės, prokurorės Margaritos Kiudytės su dukrele Veronika – atliekami muzikiniai kūriniai, tautiniai rūbai. Ansamblietės vakaronės dalyviams kūrybingai pristatė tradicinius žemaičių bei Mažosios Lietuvos apdarus.

Antrosios dienos popietę priešmokyklinių grupių vaikams edukacinę valandėlę organizavo meno kūrėja Valentina Kaubrienė. Ugdytiniai, jų tėveliai, įstaigos darbuotojai ir svečiai susipažino su meno kūrėjos darbais: siuvinėtomis staltiesėmis, takeliais, servetėlėmis, kalėdinėmis puošmenomis. Vaikai užsiėmimo metu kūrė angeliukus, kuriais namuose galės papuošti eglutę.

Trečioji savaitės diena buvo kupina veiklos. Gargždų krašto muziejuje edukacinę valandėlę priešmokyklinukams organizavo edukatorė Gintarė Sargūnaitė. Vaikai grįžo kupini žinių bei įspūdžių. Grupėse tą dieną taip pat „virė“ veikla. Kūrybinių darbų dirbtuvėlėse ugdytiniai iš „sūrios“ tešlos lipdė šaukštus, kūrė sveikinimo atvirukus vienišam žmogui, tautiniais meno elementais puošė skaras. Vyresnių grupių vaikai kartu su auklėtojomis kūrė netradicinę eglutę.

Ketvirtosios dienos literatūrinio-muzikinio vakaro „Vo bova tep…“ metu Ugdymo centro salė vos talpino dalyvius. Renginį organizavo dviejų tarmių atstovės: Rita Dumašienė, Aukštaitijoje gimusi ir užaugusi logopedė metodininkė, ir Virginija Martyšienė, auklėtoja metodininkė iš Žemaitijos. Joms talkino muzikos vadovė Jūratė Dirškienė.

Renginio vedėjos apibūdino aukštaičių, žemaičių, dzūkų ir suvalkiečių  charakterius. Galėjome patys tuo įsitikinti: Austėjos promočiutė Ona Jancienė dainavo ir dzūkiškai, ir žemaitiškai, Elzės mama Rasa Rusteikienė atliko žemaitišką dainą, o šia tarme kalbanti Matuko mama Kristina Petrošienė paskaitė žemaitišką pasaką. Gretos tėvelis Rimvydas Alšauskas sakė, kad jam labai patinka dzūkų tarmė, nes jo tėtis buvo dzūkas. Visi suklusome klausydami dzūkiškai pasakojamos istorijos apie melagį, kuris lydekas gaudė. Kaip atsirado Kapstato ežeras prie Endriejavo žemaitiškai papasakojo Simona Šerpytytė, Kajaus mama. Roberta Vendelienė su anūke Kotryna žemaitiškai deklamavo eilėraščius. Savo kūrybos eiles „Odė Žemaitijai“ skaitė Aldona Bitkerienė, o jos anūkė Dainė pademonstravo tautinius rūbus. Svečiai buvo kviečiami vaišintis pagal senovinį receptą Dainės močiutės keptais naminiais sausainiais.

Viktorina „Pasakyk žodį įvairiomis tarmėmis“ privertė tarmių žinovus gerai „pasukti“ galvas. Nuo mamų, tėvelių, senelių ir prosenelių neatsiliko ir vaikai bei Ugdymo centro ir Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pedagogės. Ugdytiniai šoko lietuvių liaudies šokius, papasakojo įdomią žemaitišką istoriją, o pedagogės padainavo sutartinę. Renginio vedėjos ragino šeimas nesigėdyti ir tarpusavyje, su giminėmis ar draugais kalbėti tarmiškai. Jos drąsino įterpti vieną kitą tarmišką žodį ir kalbant bendrine kalba, tegu vaikai girdi – tai mūsų palikimas. Vakaronės pabaigoje dainą „Žemėj Lietuvos“ dainavo ir dideli, ir maži. Daina priminė, kad esame lietuviai ir turime dažniau rinktis drauge.

Penktosios dienos rytą auklėtoja metodininkė Irena Vilutienė ir muzikos vadovė Jūratė Dirškienė pakvietė ugdytinius žaisti liaudies žaidimų, klausytis pasakų, sakmių žemaičių tarme.

Apibendrindama etnokultūros savaitės veiklą, manau, kad vaikams, daugumai jų tėvų, svečiams tai buvo puiki pažintis su tradicine kultūra, o pedagogams – žinių ir patirties sklaida. Iš kartos į kartą perduodama tautos dvasinė patirtis ilgus šimtmečius padėjo lavinti augančią kartą. Vaikų įgytos etnokultūrinės žinios bei patirtis palaipsniui subrandina artimą, nuoširdų santykį su savo kraštu, jo praeitimi ir dabartimi.

Filmuota medžiaga iš literatūrinio-muzikinio vakaro „Vo bova tep…“:


Akimirkos:

Rima Butkuvienė
Gargždų ugdymo centro „Naminukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymuiKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas