ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Etikos savaitė

2016 05 25

Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje suorganizuota etikos savaitė, skirta paskatinti visą mokyklos bendruomenę elgtis kultūringai, pagarbiai. Mokyklos valgykloje stalai buvo papuošti servetėlėmis ir lankstinukais su informacija apie mandagų elgesį bei stalo etiketą įvairiose pasaulio šalyse. Per televizorius gimnazijos I ir II aukšto fojė buvo demonstruojamos pateiktys apie aprangos bei stalo etiketą. Etikos savaitės metu aš, etikos mokytoja Inga Vainorienė I–II klasėms vedžiau integruotas etikos ir rusų kalbos pamokas apie dovanų etiketą. Vyresniųjų klasių etikos pamokose vyko diskusijos apie visuomenės kultūrą ir sąžiningumą, žmogaus ir gamtos santykį, buvo analizuojamos korupcijos ir asmens atsakomybės problemos. Etikos pamokose dalyvavo svečiai: R. Toleikienė iš Šiaulių Universiteto socialinės partnerystės centro bei R. Šikšnienė iš Šiaulių valdybos korupcijos prevencijos poskyrio. Etikos savaitės metu buvo vedamos netradicinės pamokos. Pirmokų etikos pamoka „Mano svajonių mokykla“ vyko „Aušros“ muziejaus edukacijos centre, jos metu mokiniai sužinojo apie tarpukario mokyklos gyvenimą, patys pabandė rašyti ant grifelinių lentelių, apžiūrėjo medinius portfelius, senovinius sąsiuvinius, knygas ir kitus mokymosi reikmenis. Šios netradicinės pamokos metu mokiniai pasigamino skirtuką knygai, svarstė apie šiandienos mokyklos gyvenimą bei ateities mokyklą. Etikos savaitės metu vyko ir netradicinės pamokos – ekskursijos, skirtos artėjančiam Šiaulių miesto 780 m. jubiliejui pažymėti bei geriau pažinti savo miestą. Mokiniai sužinojo apie miesto istoriją, žymiausius statinius bei paminklus, tarpukario Šiaulių kultūrinį gyvenimą ir elgesio bei aprangos etiketo reikalavimus lankantis kine, vakarėlyje, vaikštinėjant mieste. Mūsų gimnazijos etikos savaitė nukeliavo ir į kaimyninę progimnaziją: vedžiau pamokas ne tik mūsų gimnazijos, bet ir Jovaro progimnazijos mokiniams, o Jovaro progimnazijos etikos mokytoja R. Toleikienė – Simono Daukanto gimnazijos mokiniams. Šitaip mokytojos dalinosi savo patirtimi ir paįvairino etikos pamokas.

Bendradarbiaudama su Šiaulių vyskupijos katechetikos centro vadove D. Kratukiene organizavau respublikinę mokinių dorinio ugdymo kūrybinių darbų konferenciją „Inovatyvi ir kūrybiška dorinio ugdymo pamoka. Mokinio požiūris“. Svečių – konferencijos dalyvių geografija tikrai plati: nuo Klaipėdos iki Kauno. Gausus pulkas mokinių ir mokytojų konferencijos metu ne tik aptarė mokinių parengtus pranešimus, bet ir diskutavo kaip dorinio ugdymo pamoką padaryti dar įdomesnę, patrauklesnę ir naudingesnę mokiniui. Visi konferencijos dalyviai pritarė, kad dorinio ugdymo pamoka yra labai svarbi kiekvienam mokiniui, o pamokos sėkmė priklauso nuo mokinio ir mokytojo sugebėjimo suprasti vienas kito lūkesčius bei bendradarbiauti.

Norisi pasidžiaugti, kad etikos pamokose, diskusijose, konferencijoje dalyvavę svečiai gražiai atsiliepė apie mūsų gimnazijos mokinių elgesio kultūrą. Neveltui antikos mąstytojas Seneka tvirtino: „Pirmiau mokykis elgesio, po to išminties, kurios be šio neišmoksi“.

 Etikos savaitė

Inga Vainorienė
Etikos mokytojaKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas