ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Erasmus+ projekto „We are the world, we are the children“ dalyviai mokėsi Graikijoje

2015 10 29

Spalio 19–23 dienomis šeši Klaipėdos Gedminų progimnazijos mokiniai bei du mokytojai dalyvavo Erasmus+ (KA 2) tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „We are the world, we are the children“ mokymosi veiklose PLATON M.E.P.E. mokykloje, Katerini mieste (Graikijoje).

Čia mokiniai ir mokytojai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, netradicinėse istorijos ir kultūros, menų pamokose, kūrė projekto žodyną. Visų šalių komandos įvairiomis meno raiškos formomis pristatė gerąsias sėkmės istorijas, kaip vaikai keitė pasaulį: gelbėjo žmones, nepalūžo ekstremaliose situacijose, gynė žmogiškąsias vertybes. Bendros veiklos, mokymasis kosmopolitinėje aplinkoje padėjo įtvirtinti raštingumo, bendravimo, bendradarbiavimo, komunikavimo užsienio kalba, IT naudojimo įgūdžius, plėtojamos ir stiprinamos teigiamos mokinių nuostatos istorijos, skirtingų kartų, įvairių socialinių grupių atžvilgiu.

Mokytojai susipažino su Graikijos švietimo sistema, pasidalijo gerąja patirtimi organizuojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą: diskutavo apie mokymo metodus, pamokos vedimo formas, edukacines aplinkas, istorinės atminties formavimą pasitelkiant meno raiškos formas. Buvo aptarta opi problema – patyčios, diskutuota, kokios prevencinės programos vykdomos šalyse partnerėse, kaip sprendžiama ši problema.

Projekto mokymosi veiklos mokinius bei mokytojus įkvėpė naujiems darbams.

Projektas „We are the world, we are the children“, kuriame dalyvauja ugdymo įstaigos iš 5 šalių, yra finansuojamas iš Europos Sąjungos Erasmus+ programos lėšų. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už medžiagos turinį ir už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Asta JANKAUSKIENĖ
Projekto koordinatorėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas