ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

„EDUSPACES“ leidinių serijoje – XXI a. mokymosi aplinka

2018 05 18

XXI amžiaus mokyklos turėtų ugdyti ir puoselėti atvirumo inovacijoms, vietos bendruomenėms ir aplinkai kultūrą. Šiuolaikinėje mokykloje turėtų būti ugdomi universalieji gebėjimai pedagoginėmis, technologinėmis priemonėmis ir aktyviu dalyvavimu sprendžiant globalus iššūkius.

Įgyvendinant projektą „Education Spaces 21. Open up!“ („Švietimo erdvės 21 – atverkime jas!“), mokyklų atvirumas nagrinėtas architektūriniu, technologiniu ir sociokultūriniu aspektais.

Remdamiesi išsamiais tyrimais ir vertinga patirtimi Lenkijos, Vokietijos, Švedijos ir kitų Europos šalių mokyklose, projekto autoriai parašė ir išleido keturių vadovų seriją, kurioje pristatytos pagrindinės idėjos ir vertingiausios patirties pavyzdžiai, skirti šiuolaikinei ir mokymosi procesus skatinančiai mokymosi aplinkai kurti.

Ši leidinių serija nėra šiuolaikinio ugdymo „receptų“ rinkinys. Tai įkvepianti medžiaga, kuri galėtų tapti atspirties tašku, galinčiu paskatinti mokyklos bendruomenei naudingus pokyčius.

Naujus leidinius pristatė EDUSPACES.

Leidinių serijos kalbos: anglų, lenkų, vokiečių kalbomis išleisti vadovai „Fizinio ir architektūrinio mokymo aplinka“, „Virtualiojo ir technologinio mokymosi aplinka“, „Socialinio ir kultūrinio mokymosi aplinka“, švedų kalba – vadovas „Projekto „Švietimo erdvės 21“.

Vadovus „Educational Spaces 21 – Introduction“, „Physical and Architectural Learning“, „Virtual and Technological Learning Environments“ ir „Social and Cultural Learning Environments“ įvairiomis kalbomis rasite ČIA.

EDUSPACES ir „Lyderių laikas 3“ inf.Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas