ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

EBPO leidinys „Mokytojai kaip mokymosi aplinkos kūrėjai. Naujoviškos pedagogikos svarba“

2018 07 04

EBPO Švietimo moksliniu tyrimu ir inovacijų (angl. OECD Centre for Educational Research and Innovation, CERI) centras parengė ir pristatė naują leidinį „Mokytojai kaip mokymosi aplinkos kūrėjai. Naujoviškos pedagogikos svarba“ (angl. Teachers as Designers of Learning Environments. The Importance of Innovative Pedagogies).

Pedagogika – ugdymo mokslas ir menas. Norint, kad ugdomi jauni žmonės taptų visą gyvenimą besimokančiais asmenimis, turinčiais nuodugnių dalykinių žinių ir įvairiausių reikiamų socialinių gebėjimų, reikia geriau suprasti, pedagogikos poveikį mokymosi procesui. Sutelkus dėmesį į pedagogiką, keičiasi požiūris į mokytoją – mokytojai jau nėra laikomi specialistais, siekiančiais ugdymo programose nustatytų tikslų; mokytojai tampa ugdymo mokslo ir meno ekspertais.

Vertinant šiuo požiūriu, ugdymo inovacijos suprantamos ne kaip pavienių mokytojų kai kuriose mokyklose taikomos papildomos poveikio priemonės ugdymo procese, bet kaip nuo mokytojų profesionalumo priklausantis ugdymo problemų sprendimas.

Leidinys „Mokytojai kaip mokymosi aplinkos kūrėjai. Naujoviškos pedagogikos svarba“ – tai žvilgsnis į šiuo metu viso pasaulio šalių klasėse taikomas naujoviškas pedagogikos priemones. Supažindindamas su šiuolaikinėmis pedagoginėmis inovacijomis, leidinys suteikia žinių ir galimybių, skatinančių ugdymo praktikus ir švietimo specialistus taikyti mokymo naujoves atsižvelgiant į mokyklų aplinkoje esančias palankias pokyčiams prielaidas ir sąlygas. Visi leidinyje pristatyti naujoviški metodai ir priemonės grindžiami būdingu besimokantiesiems polinkiu žaisti, mąstyti ir veikti kūrybiškai, bendradarbiauti, smalsauti. CERI parengtame leidinyje pateikti 27 nacionalinių ir tarptautinių mokyklų tinklų pavyzdžiai, atskleidžiantys, kaip mokytojai taiko naujovišką praktiką.

Šiame vertingos patirties pavyzdžių rinkinyje žengtas dar vienas žingsnis – juo siekiama įrodyti, kad mokytojai negalės padėti mokiniams išspręsti naujų mokymosi uždavinių, jei ugdymo procese remsis vien iš anksčiau sukauptais, paveldėtais, neatnaujinamais ir nuolat nepapildomais ugdymo metodais ir priemonėmis. Todėl taip svarbu, kad pedagogika būtų naujoviška.

Leidinį „Teachers as Designers of Learning Environments. The Importance of Innovative Pedagogies“ galite skaityti čia.

OECD iLibrary ir „Lyderių laiko 3“ inf.Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas