ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Dialogas su knyga

2016 04 15

Kaip teigia profesorius Doug Buehl, „reikšmė yra tai, kas aktyviai kuriama, o ne kas pasyviai gaunama“. Kitaip tariant, norėdamas gerai įsiminti skaitomą tekstą, skaitytojas turi mąstyti, būti atidus. Knygų skaitymas ne tik praturtina žmogaus sielą, bet ir skatina keistis, kurtis vertybes bei platesnį požiūrį į pasaulį. Skaitantis žmogus yra įdomesnis pašnekovas, visada gebantis nustebinti ir sudominti.

Kadangi literatūros kūrinio supratimas sudėtingas procesas, reikalaujantis iš skaitančiojo didelio emocinio, vaizduotės ir proto aktyvumo, būtina nuolat gilinti aktyvaus skaitymo įgūdžius. Todėl Simono Daukanto gimnazijoje jau antrus metus vyko Šiaulių miesto 8–12 klasių mokinių „Atidžiojo grožinių kūrinių skaitymo“ konkursas. Sulaukėme dalyvių iš Rėkyvos, Jovaro, „Juventos“ progimnazijų, J. Janonio, Š. Šalkauskio, Didždvario, „Romuvos“, „Saulėtekio“ bei Lieporių gimnazijų.
Simono Daukanto gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos A. Bražaitė, G. Špukienė ir L. Narbutienė parengė užduotis-klausimus pagal iš anksto numatytus perskaityti kūrinius. 12 klausimų buvo pateikta iš kūrinio konteksto, dar 12 – iš konkrečios kūrinio ištraukos. Konkurso tikslas – išsiaiškinti, ar mokiniai geba atidžiai skaityti nemažos apimties tekstą, ar įsimena tik siužetą, ar pastebi ir smulkiausias detales. Konkurso rezultatai nudžiugino, nes mokiniai pasirodė pastabūs, gebantys analizuoti, giliai mąstyti, įžvelgti aktualias problemas, suvokti meninės raiškos paskirtį, savitai interpretuoti teksto fragmentus. Iš kiekvienos amžiaus grupės išrinkome laimėtojus ir apdovanojome diplomais.
Šiuolaikinis žmogus, siekdamas gyvenimo pilnatvės, neretai dvasinio tobulėjimo galimybių ieško internete. Žinoma, taip greičiau, bet knyga kiekvienam skaitytojui atsiveria kitaip. Todėl skirtingi žmonės net tą pačią knygą perskaito savitai. Taigi atidusis grožinių kūrinių skaitymas – tai dialogas su knyga.

Lolita Narbutienė, Angelė Bražaitė, Gerda Špukienė
Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos lietuvių kalbos mokytojosKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas