ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Dėmesio! Paauglystė!

2016 12 22

Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinėje mokykloje vyko  visuotinis tėvų susirinkimas. Tema – ,,Paauglystė – pasikeitimo metas“.

Pagrindinį pranešimą  skaitė Šaukėnų Vlado Pūtvio -Putvinskio gimnazijos psichologė Vaiva Bukavičienė. Ji aiškino, kodėl paauglys neatsakinėja į tėvų klausimus (kovoja už savo vidinę laisvę, suvokia, kaip norą apriboti jo asmenybę, kaip kvotimą). Tačiau paauglys privalo pasakyti tėvams, kur jis eina, kada žada grįžti, su kokiais draugais jis leis laiką… Protinga tėvų kontrolė būtina.

Tėvams svarbu išsiaiškinti, kodėl paauglys nieko nebepasakoja suaugusiesiems (trokšta būti suaugęs, nori įvardyti esąs savarankiškas, tėvų pastabos tik erzina, nors pasąmonėje neignoruoja tėvų nuomonės). Reikia susipažinti su vaiko bičiuliais, nebijoti su jais pasiginčyti, sužinoti vaiko draugų vertybių suvokimą (stebint iš šalies).

Paaugliams būtina priprasti prie savo pakitusios išvaizdos. Suaugusiųjų vertinimai, nors ir teigiami, nepadeda nusiraminti.

Iš suaugusiųjų jie reikalauja kitokio bendravimo. Vaikas tampa jaunuoliu. Tad nervina, kad tėvai jį laiko nesavarankišku mažyliu. Tėvai turėtų įprasti su paaugliu bendrauti, kaip su lygiateisiu šeimos nariu, gebančiu priimti svarbius sprendimus, net patarti tėvams.

Paauglius gąsdina organizmo pokyčiai. Tokiomis valandėlėmis vaiką reikia ypač jautriai globoti ir suprasti.

Tėvų draudimai skatina paauglio agresiją. Jei vaiko agresyvumas pradeda gąsdinti, reikia kreiptis pagalbos į psichologą ar psichoterapeutą. Būtina išsiaiškinti, kodėl paauglys grubus. Gebėti įrodyti, kad priešingą nuomonę galima ginti kultūringai. Dažnai paauglys tvirtina, kad tėvai jo nesupranta. Jei ginčo metu jis išgirs tėvus sakančius, kad puikiai supranta jo jausmus, kad jie patys kažkada tai išgyvenę, paauglys jokiu būdu su tuo nesutiks – jis yra kitoks, nepakartojamas. Tuomet reikalingas žmogus iš šalies. Dažniausiai paaugliai bendrauja su šiuo žmogumi, klauso jo patarimų, atvirai užduoda klausimus. Šis bendravimas leidžia paaugliui objektyviai įvertinti susidariusią situaciją, susitaikyti su tėvais.

Paauglį erzina klausimai apie mokyklą ir aprangos stiliaus kritiką. Nuo mokymosi problemų negalima nusišalinti. Vaikas turi jausti kontrolę, pastangas padėti, iškilus sunkumams.

Kyla dar vienas klausimas: kodėl jis užsirakina savo kambaryje? Paauglys turi turėti savo erdvę, kuri apsaugotų nuo nuolatinės tėvų kontrolės. Tik privalu netoleruoti vaiko tingėjimo, apsileidimo. Jei, atrodo, per dažnai užsirakina savo kambaryje, reikėtų pasikonsultuoti su specialistu.

Jeigu vaikas vis labiau kritikuoja tėvus, reikėtų suvokti, kad tėvų elgesys (įkyrūs moralai, klausinėjimai) dažnai išveda paauglį iš kantrybės.

Susirinkimo dalyviams patiko Dalai Lamos testas. Galėjome išsiaiškinti, kas mes esame, kaip vertiname kitus.

Danguolė Barauskienė, Felicija Vasiliauskienė
MokytojosKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas