Vykdytojai

Projektą „Besimokančių mokyklų tinklai“ vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, kuris skelbė viešąjį pirkimų konkursą pagrindinėms veikloms atlikti. Konkursą laimėjo Utenos švietimo centras. Siekiant užtikrinti veiklų kokybę, buvo skelbtas viešasis pirkimų konkursas veiklų vertinimo paslaugoms. Jį laimėjo Kauno r. švietimo centras.

Projekto vykdymo schema

 

Utenos švietimo centras įkurtas 2007 m. rugsėjo 4 dieną, centro steigėja – Utenos rajono savivaldybės Taryba.

Švietimo centro vizija.

Utenos švietimo centras – moderni, aprūpinta informacinėmis-komunikacinėmis priemonėmis institucija, teikianti kokybiškas, rajono ir šalies poreikius atliepiančias švietimo ir kitų sričių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, lanksti pokyčiams, atvira tarpregioniniam ir tarptautiniam bendradarbiavimui, padedanti ugdyti nuostatas mokymuisi visą gyvenimą.

Misija

Teikti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo, neformalaus suaugusiųjų bei mokinių mokymo(si) paslaugas.

Tikslai vizijai įgyvendinti:

  • Organizuoti kokybiškus švietimo ir kitų įstaigų darbuotojų poreikius atliepiančius kvalifikacijos tobulinimo renginius.
  • Užmegzti ryšius bei rengti bendrus projektus su šalies ir užsienio švietimo institucijomis tobulinant mokytojų kvalifikaciją.
  • Sukurti modernią, aprūpintą šiuolaikinėmis priemonėmis mokymo(si) aplinką.
  • Rengti ir vykdyti projektus, skatinančius suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą.
  • Organizuoti veiklas ugdančias vaikų ir jaunimo bendrąsias kompetencijas.

Utenos švietimo centrui vadovauja Vitalija Bujanauskienė. Jame taip pat dirba metodininkės Rita Diominienė bei Evelina Narkevičiūtė-Petravičienė, vyr. buhalterė Žydrūnė Bikelienė bei projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ koordinatorė Jolanta Kuzmaitė.