Įsivertinimas

Kviečiame projekto dalyvius įsijungti į BMT projektu inicijuotų pokyčių įsivertinimo procesą.

Įsivertinimo paskirtis dvejopa:

 • Įsivertinti BMT projekto metu įgytą patirtį, reikšmingą mokyklai kaip organizacijai.
 • Išryškinti stipriausias mokyklos dalyvavimo BMT projekte veiklos sritis, kurių pagrindu mokykla galėtų bendradarbiauti su kitomis BMT mokyklų komandomis.

Įsivertinimo instrukcija mokyklai

 1. Prieš pradėdami įsivertinimo procesą pagal parengtas įsivertinimo priemones suformuokite tris įsivertinimo dalyvių grupes. Tai:
  • BMT komandos narių grupė. Ją turėtų sudaryti visi bandomajame projekte dirbę mokyklos komandos nariai, tiek  mokytojai, tiek administracijos atstovas (4-6 asmenys).
  • Administacijos atstovų grupė – tai mokyklos administracijos atstovai (direktorius ir pavaduotojai), nebuvę įtraukti į BMT komandos narius (1-3 asmenys).
  • Mokytojų grupė.  Ji turėtų būti suformuota iš visų šiuo metu dirbančių pedagogų, dalyvavusių mokyklos veikloje BMT bandomojo projekto teikimo metu (100%-80% mokykloje dirbančių  pedagogų).  
 2. Naudodamiesi įsivertinimo įrankiu užregistruokite įsivertinimo dalyvius
 3. Įsivertinkite pagal pateiktas Įsivertinimo priemones (klausimynus). Šiuo metu yra parengtos  klausimynų demonstracinės versijos (šiose versijose duomenys nebus išsaugojami). Prašome iki savaitės vidurio susipažinti su pateiktais klausimynais ir pateikti savo pastabas bei klausimus. Rašykite vlapenas@gmail.com.

  Kiekvienai įsivertinimo dalyvių grupei parengtos skirtingos įsivertinimo priemonės. Parengtose įsivertinimo priemonėse numatoma, kad užfiksuotos įsivertinimo dalyvių grupių nuomonės atspindėtų skirtingus įsivertinimo aspektus, todėl labai prašome atidžiai jas pildyti. Gautieji  rezultatai įsivertinimui bus pateikiami apibendrintai visos mokyklos mąstu, todėl bus išlaikomas Jūsų nuomonės anonimiškumas.

 4. Gautuosius rezultatus apibendrinkite remiantis Įsivertinimo lapu, kuris patalpintas įsivertinimo įrankyje skyrelyje Įsivertinimas.
 5. Atspausdintą mokyklos Įsivertinimo lapo variantą siųskite į Utenos švietimo centrą iki balandžio 30 dienos.

 

Pagarbiai,
BMT projekto tyrėjų grupė