Darbo grupė

Nacionalinio projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ veiklų darbo grupė yra sudaryta iš 38 asmenų. Visa darbo grupė yra suskirstyta į tokius pogrupius:

  • BMT programos vertintojai-ekspertai: dr. Berita Simonaitienė, dr. Gintautas Cibulskas, Albina Vilimienė, Regina Sakalauskienė, Roma Jackūnienė;
  • BMT ekspertai: dr. Elena Motiejūnienė, dr. Antanas Valantinas, dr. Odeta Merfeldaitė, habil.dr. Valdonė Indrašienė, dr. Genutė Gedvilienė, dr. Vida Gudžinskienė, Remigijus Auškelis, Saulė Vingėlienė;
  • BMT koordinatoriai: Marija Bareikienė, Vitalija Bujanauskienė, Vytautas Dumčius, Birutė Graužinienė, Regina Jagminienė, Roma Karpovičienė, Rolandas Kučiauskas, Skaidrutė Kriukienė, Nora Kungienė, Silva Lengvinienė, Daiva Drungilienė, Eglė Pranskūnienė, Irena Sabaliauskienė, Elena Stasiulienė, Nijolė Šimkevičienė, Marina Vildžiūnienė, Vitas Zabita;
  • Poveikio vertinimo ekspertai: dr. Giedra-Marija Linkaitytė, dr. Asta Lapėnienė, Dangira Lukšytė, Vytautas Lapėnas;
  • Virtualios aplinkos koordinatorius: Darius Simavičius;
  • Koordinatorių ir ekspertų mokymas: Aurimas Juozaitis, Kotryna Gotberg, Solveiga Grudienė.

„Besimokančių mokyklų tinklų“ projekto vadovė – Vigilija Gudauskytė (ŠMM ŠAC), projekto koordinatorė – Jolanta Kuzmaitė (Utenos švietimo centras).