Kategorijos „BMT3“ archyvas

Raguviškiai džiaugiasi pakliuvę į tinklus

Tiesiogine prasme pakliūti į tinklą nesinorėtų. Bet šį kartą norėčiau pristatyti ,,Besimokančių mokyklų tinklų“ (BMT)  projektą, kurio veikloje dalyvauti yra įdomu, naudinga, perspektyvu. Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra

Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla: „Projekte gimusios mintys ir idėjos vystysis ir toliau“

Padidėjęs informacijos kiekis ir sparčiai besikeičianti visuomenė ir jos poreikiai, švietimo naujovės verčia ieškoti vertinimo bei įsivertinimo metodų. Nuolatinis vertinimas ir įsivertinimas yra gyvybiškai svarbūs kiekvieno planavimo etapo elementas, taip pat neatskiriama ir nuolat planuojama kiekvienos pamokos ir viso ugdymo proceso dalis. Skaityti visą įrašą »

Vienas komentaras

Kelionė į šiuolaikinę pamoką

Gegužės 8 dieną Pakruojo ,,Žemynos“ pagrindinės mokyklos BMT-3 komanda (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Stakutienė, matematikos mokytoja Jurga Batakienė, direktorius Darius Ramonas, specialioji pedagogė Lolita Aidukienė, informacinių technologijų mokytojas Vidmantas Batakis, pradinių klasių mokytoja Aušra Norvilienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Plungienė) sukvietė visus mokytojus „nukeliauti“ į šiuolaikinę pamoką.  Skaityti visą įrašą »

Vienas komentaras

Kiekvienas mokytojas yra lyderis

„Kiekvienas mokytojas yra lyderis, nes jis daro įtaką savo mokiniams.“ (A. Hargreavsas). Kaip esamus lyderius padaryti geresniais, neleisti jiems prarasti iniciatyvumo ir sugebėti aplinkos poveikius paversti apčiuopiamais ir ilgalaikiais rezultatais? Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra

Šiuolaikinis mokytojas – ugdymo proceso vadybininkas ir lyderis

Perėjimas nuo mokymo link mokymosi sukuria naujus mokytojo vaidmenis. Švietimo lyderiai turi būti pasirengę veikti keturiose srityse: vadovavimas mokymuisi, vadovavimas žmonėms, vadovavimas organizacijoms ir savęs tobulinimas. Plėtojant lyderystę mokyklos lygmeniu, būtina skatinti ne tik formaliąją, bet ir neformaliąją lyderystę, derinant su mokyklos tikslais. Skaityti visą įrašą »

Vienas komentaras

Darbėnų gimnazijoje BMT3 seminaras „Šiuolaikinis mokytojas – ugdymo proceso vadybininkas ir lyderis“

Darbėnų gimnazijos BMT3 komanda: S. Litvinienė, I. Daukantienė, L. Butkutė, D. Račkauskienė, A. Jašinskienė šių metų kovo 28 dieną pravedė BMT3 seminarą. Seminaro tikslas: sudaryti sąlygas pagilinti žinias apie lyderystės sampratą gimnazijoje ir aptarti lyderystės diegimo galimybes BMT praktikoje. Seminaro metu aptarta, remiantis lyderystės principais tobulinti BMT problemų sprendimo savoje gimnazijoje praktika, gebėt reflektuoti savo mokyklos patirtį lyderystės aspektu. Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra

BMT3 seminaras Pasvalio Svalios pagrindinėje mokykloje

Lyderystė šiuolaikinėje besimokančioje organizacijoje tampa masiniu reiškiniu. Į klausimą, kokio mokytojo reikia šiandien, galima atsakyti paprastai – reikia mokytojo lyderio, tai yra tokio švietimo profesionalo, kuris sugebėtų daryti įtaką kitiems. ,,Mokymosi lyderiai, – kaip teigia D. Fink,– paprasti žmonės, kurių kasdienis darbas, pastangos bei ryžtas padeda jų mokiniams ir kolegoms tapti nepaprastais“. Lyderis ne tiek savo asmeniu daro įtaką kitiems, o sukuria tokią aplinką, situaciją, lauką, kuris darytų poveikį kitiems organizacijos nariams. Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra

BMT-3 seminaras Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje

Kovo 21 d. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos BMT3 komanda (mokytojos Lina Lukoševičienė, Violeta Prokarenkienė, Jūratė Šeškevičiūtė, Birutė Gudonienė, Jūratė Šeškevičienė, Renata Sausaitienė ir  Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro metodininkė Aušra Taparauskienė) organizavo seminarą mokytojams tema „Šiuolaikinis mokytojas – ugdymo proceso vadybininkas ir lyderis.“ Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra

Seminaras apie lyderystę Kretingos rajono Jokūbavo A.Stulginskio pagrindinėje mokykloje

Kovo 26-ąją mokykloje vyko ketvirtasis BMT-3 komandos narių (L.Šiškienės, R.Bumblienės, V.Vaišienės, R.Stuopelienės ir J.Kavolienės) organizuotas seminaras „Šiuolaikinis mokytojas – ugdymo proceso vadybininkas ir lyderis“, kurio tikslas – gilinti žinias apie lyderystės sampratą ir išryškinti mokytojo kaip lyderio vietą mokykloje. Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra

Lyderystės vardan mokymosi idėjos skleidžiamos ir Darbėnų gimnazijoje

Šių metų vasario 21 dieną gimnazijoje pravestas seminaras „Efektyvaus bendravimo stiprinimas kuriant besimokančią gimnaziją“. Jo tikslas: sudaryti sąlygas pagilinti žinias ir tobulinti(s) efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus/įgūdžius. Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra