Kategorijos „Sveikinimai“ archyvas

Sveikinimas

Su Mokytojų diena!

 

Komentarų nėra

Sveikiname su artėjančiomis šv. Velykomis!

Komentarų nėra

Sveikiname artėjančių švenčių proga!

Vienas komentaras

Sveikinimas tarptautinės mokytojų dienos proga!

Komentarų nėra

Sveikinimas rugsėjo pirmosios proga!

2 komentarai(-ų)

Sveikinimas Šv. Velykų proga

Vienas komentaras

Sveikinimas!

Vienas komentaras

Sveikinimas Mokytojų dienos proga!

Komentarų nėra

Su rugsėjo pirmąja!

2 komentarai(-ų)

Gegužės 7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Šiandien minime Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Ji mums primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių. Veltui nuėjo rusų pastangos įpiršti valdžios leidžiamas knygas, spausdintas rusiškomis raidėmis. Slaptųjų knygų skaičius nepaprastai sparčiai augo. Nuo lietuvių raštijos pradžios ligi 1864 m., (t.y. per 300 metų) lietuviškų knygų iš viso buvo išspausdinta vos 750. Nuo draudimo pradžios iki 1883 m., kai gimė pirmasis lietuviškas laikraštis „Aušra“, buvo išspausdintos 484 knygos, o nuo 1883 m. iki 1903, neskaitant laikraščių, dienos šviesą išvydo net 1372 knygos.

Ačiū tiems, kurie carinės valdžios akivaizdoje nepabūgo spausdinti ir leisti lietuviškąjį žodį, nes šiandien šias eilutes galime rašyti savo gimtąją išsaugotąja kalba.

Komentarų nėra