Kategorijos „BMT mokyklos“ archyvas

Mokykla ir šeima – partnerystės keliu

,,Sėkmingo tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo būtinos sąlygos – mokytojų ir tėvų noras bendradarbiauti, nuoseklus, aiškus, abipusis bendravimas ir bendradarbiavimo būdų įvairovė“ Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra

Lazdijų mokykla – darželis „Vyturėlis“ kuria BMT „tinkliuką“

“Atsakomybė už sėkmę taip pat priklauso nuo vidinės žmogaus atsakomybės, bet ją sustiprina kolegiškas buvimas drauge.”  D. Finkas Skaityti visą įrašą »

2 komentarai(-ų)

Akredituotos projekto metu sukurtos kvalifikacijos tobulinimo programos

2012 m. spalio 19 d. Ugdymo plėtotės centras akreditavo projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ metu sukurtas ir išbandytas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas: „Besimokančių mokyklų tinklų (toliau – BMT) 1 kūrimo vietose programa” ir „Besimokančių mokyklų tinklų modelio kūrimo programa“. Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra

Raguviškiai džiaugiasi pakliuvę į tinklus

Tiesiogine prasme pakliūti į tinklą nesinorėtų. Bet šį kartą norėčiau pristatyti ,,Besimokančių mokyklų tinklų“ (BMT)  projektą, kurio veikloje dalyvauti yra įdomu, naudinga, perspektyvu. Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra

Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla: „Projekte gimusios mintys ir idėjos vystysis ir toliau“

Padidėjęs informacijos kiekis ir sparčiai besikeičianti visuomenė ir jos poreikiai, švietimo naujovės verčia ieškoti vertinimo bei įsivertinimo metodų. Nuolatinis vertinimas ir įsivertinimas yra gyvybiškai svarbūs kiekvieno planavimo etapo elementas, taip pat neatskiriama ir nuolat planuojama kiekvienos pamokos ir viso ugdymo proceso dalis. Skaityti visą įrašą »

Vienas komentaras

Kelionė į šiuolaikinę pamoką

Gegužės 8 dieną Pakruojo ,,Žemynos“ pagrindinės mokyklos BMT-3 komanda (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Stakutienė, matematikos mokytoja Jurga Batakienė, direktorius Darius Ramonas, specialioji pedagogė Lolita Aidukienė, informacinių technologijų mokytojas Vidmantas Batakis, pradinių klasių mokytoja Aušra Norvilienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Plungienė) sukvietė visus mokytojus „nukeliauti“ į šiuolaikinę pamoką.  Skaityti visą įrašą »

Vienas komentaras

Kiekvienas mokytojas yra lyderis

„Kiekvienas mokytojas yra lyderis, nes jis daro įtaką savo mokiniams.“ (A. Hargreavsas). Kaip esamus lyderius padaryti geresniais, neleisti jiems prarasti iniciatyvumo ir sugebėti aplinkos poveikius paversti apčiuopiamais ir ilgalaikiais rezultatais? Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra

Šiuolaikinis mokytojas – ugdymo proceso vadybininkas ir lyderis

Perėjimas nuo mokymo link mokymosi sukuria naujus mokytojo vaidmenis. Švietimo lyderiai turi būti pasirengę veikti keturiose srityse: vadovavimas mokymuisi, vadovavimas žmonėms, vadovavimas organizacijoms ir savęs tobulinimas. Plėtojant lyderystę mokyklos lygmeniu, būtina skatinti ne tik formaliąją, bet ir neformaliąją lyderystę, derinant su mokyklos tikslais. Skaityti visą įrašą »

Vienas komentaras

Darbėnų gimnazijoje BMT3 seminaras „Šiuolaikinis mokytojas – ugdymo proceso vadybininkas ir lyderis“

Darbėnų gimnazijos BMT3 komanda: S. Litvinienė, I. Daukantienė, L. Butkutė, D. Račkauskienė, A. Jašinskienė šių metų kovo 28 dieną pravedė BMT3 seminarą. Seminaro tikslas: sudaryti sąlygas pagilinti žinias apie lyderystės sampratą gimnazijoje ir aptarti lyderystės diegimo galimybes BMT praktikoje. Seminaro metu aptarta, remiantis lyderystės principais tobulinti BMT problemų sprendimo savoje gimnazijoje praktika, gebėt reflektuoti savo mokyklos patirtį lyderystės aspektu. Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra

BMT3 seminaras Pasvalio Svalios pagrindinėje mokykloje

Lyderystė šiuolaikinėje besimokančioje organizacijoje tampa masiniu reiškiniu. Į klausimą, kokio mokytojo reikia šiandien, galima atsakyti paprastai – reikia mokytojo lyderio, tai yra tokio švietimo profesionalo, kuris sugebėtų daryti įtaką kitiems. ,,Mokymosi lyderiai, – kaip teigia D. Fink,– paprasti žmonės, kurių kasdienis darbas, pastangos bei ryžtas padeda jų mokiniams ir kolegoms tapti nepaprastais“. Lyderis ne tiek savo asmeniu daro įtaką kitiems, o sukuria tokią aplinką, situaciją, lauką, kuris darytų poveikį kitiems organizacijos nariams. Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra