Kategorijos „Kvietimai“ archyvas

“MOKYKLA” – paroda, kurioje mokytojai tampa mokiniais

Lietuvoje pernai pirmą kartą buvo surengta edukacinė, švietimo procesui ir visoms jame dalyvaujančioms grupėms skirta paroda „Mokykla“. Naujojoje parodoje pristatyta ateities mokyklos vizija, iškelta daug švietimo sistemai aktualių klausimų ir ji buvo įvertinta kaip ypač sėkmingas, seniai reikalingas bei novatoriškas projektas. Ši paroda iš karto atsidūrė tarp lankomiausių Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ renginių, ją aplankė daugybė mokytojų iš visų mūsų šalies miestų ir miestelių. Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra

Projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ pabaigą vainikuos konferencija Vilniaus universiteto Didžiojoje Auloje

Nugalėti sunkumai yra puikiai išnaudotos galimybės. (Vinstonas Čerčilis)

Birželio 12 d. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Didžiojoje Auloje projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ (BMT) komanda organizuoja konferenciją. Šiuo renginiu bus pabaigtas ketverius metus trukęs projektas, įtraukęs net 119 šalies mokyklų. Baigiamojoje konferencijoje pranešimus skaitys projekto vadovai, koordinatoriai ir tyrėjai, o dalyvauti kviečiami svečiai iš visos respublikos. Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra

Kviečiame į renginį „Diena alternatyvoms“

Projekto „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ komanda kviečia švietimo bendruomenę į renginį „Diena alternatyvoms“. Tai viešas projekto pirmojo etapo (2009–2011 m.) metu sukurtų arba parengtų dokumentų pristatymas. Renginyje turėsite galimybę sužinoti apie Mokyklos tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelį, Jaunimo namų aprašus, Alternatyvaus ugdymo institucijose komunikacinį modelį, Mokyklų aplinkos kriterijus, Pedagogų kvalifikacijos kėlimo programas, Pedagogų rengimo programos modulius arba Produktyviojo mokymosi modelį. Šie dokumentai – tai alternatyvos mokyklai, siekiančiai kaitos organizuojant ugdymo procesą, gerinant vidinę ir išorinę komunikaciją, sutelkiant pagalbos specialistus vienos ar kitos problemos mokykloje sprendimui, formuojant mokytojų požiūrį į kitokį mokymą bei mokymąsi ar kt. Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra

Skelbiamas konkursas Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms įsijungti į besimokančių mokyklų tinklą (BMT3)

Konkursą laimėjusioms mokykloms 2011 m. kovo mėnesį bus rengiami įžanginiai seminarai apie įsijungimą į projekto eigą ir komandos formavimo principus. Po šių seminarų mokykla turės suformuoti komandą, kurią sudarys 7 nariai: 4 mokytojai, vienas iš mokyklos vadovų (direktorius arba pavaduotojas ugdymui), 1 švietimo skyriaus specialistas ir 1 mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijos arba pagalbos mokyklai institucijos atstovas. Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra

BMT1 mokyklų komandos kviečiamos į seminarą „BMT regionuose: problemos, idėjos, perspektyvos (II dalis)

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras ir Utenos švietimo centras 2009-2011 m. įgyvendina ESF projektą „Besimokančių mokyklų tinklai“. Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra

Atrinktos naujos Besimokančių mokyklų tinklų mokyklos

Š. m. vasario mėnesį vyko naujų mokyklų atranka į projektą „Besimokančių mokyklų tinklai“. Joje galėjo dalyvauti visų tipų mokyklos iš visos Lietuvos.

Džiaugiamės, kad susidomėjimas buvo didelis – gautos 138 paraiškos. Utenos švietimo centro direktorės sudaryta komisija iš jų atrinko 42, kurias labai sveikiname.

Tikimės ir linkim, kad dalyvavimas projekte jas praturtintų žiniomis, pažintimis ir patirtimi, kuri padės siekti savų tikslų.

Komisijos posėdžio protokolo išrašą ir atrinktų mokyklų sąrašą rasite čia.

3 komentarai(-ų)

Skelbiamas mokyklų, norinčių dalyvauti projekte „Besimokančių mokyklų tinklai“, konkursas

Utenos švietimo centras, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomą Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ uždavinį: didinti mokymosi visą  gyvenimą prieinamumą“, skelbia mokyklų, norinčių dalyvauti programoje, konkursą. Skaityti visą įrašą »

, ,

3 komentarai(-ų)

Kviečiame projekto mokyklų komandas dalyvauti seminare „Besimokančių Mokyklų Tinklų bendradarbiavimo stebėsena“

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras ir Utenos švietimo centras 2009-2011 m. įgyvendina ESF projektą „Besimokančių mokyklų tinklai“. Skaityti visą įrašą »

, ,

4 komentarai(-ų)

Dėl ESF projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ seminaro „Besimokančių mokyklų tinklų (BMT) plėtros perspektyva“ projekto mokyklų komandoms

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras ir Utenos švietimo centras 2009-2011 m. įgyvendina ESF projektą „Besimokančių mokyklų tinklai“. Projekte dalyvauja 35 mokyklų komandos.

2010 m. sausio 22-23 dienomis vyks seminaras „Besimokančių mokyklų tinklų plėtros perspektyva“ mokyklų komandoms, dalyvaujančioms projekte.

Seminaro vieta: Kaunas, Milikonių vidurinė mokykla, Baltijos g. 30.

Seminaro pradžia 11.00 val. Dalyvių registracija nuo 10.30 val.

Nakvynė apmokama projekto lėšomis. Registracija dėl nakvynės privaloma prieš 2 dienas, t.y iki sausio 20 dienos. Registracija vykdoma el.paštu: bmt.jolanta@gmail.com arba tel.: 8-389-51741.

Nakvynės adresai: Kaunas, A. Purėno g. 20 bei Nėries kr. 16. Dalyviai atvyksta į seminaro vietą. Pasibaigus pirmos dienos programai bus organizuojamas dalyvių nuvykimas į nakvynės vietą.

Prašytume sudaryti galimybes projekto dalyviams dalyvauti seminare. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šio rašto originalas nebus siunčiamas.

, , , ,

Komentarų nėra

Dėl BMT komandų, dalyvavusių bandomajame BMT kūrimo projekte, sudėties ir funkcijų

BMT mokykla, dalyvavusi BMT kūrimo bandomojoje programoje 2006-2008 m. ir toliau pageidaujanti tęsti savo dalyvavimą projekte, privalo sudaryti 7 asmenų komandą, kurioje būtų mokyklos vadovas, 4 mokytojai (vienas iš jų – direktoriaus pavaduotojas), 1 savivaldybės švietimo padalinio atstovas ir 1 švietimo centro atstovas. Jeigu savivaldybėje nėra švietimo centro, į komandą papildomai turi būti įtraukiamas 1 mokyklos mokytojas, t.y. tokiu atveju mokyklos komandą sudarytų ne 4, o 5 mokytojai. Švietimo padalinio atstovo dalyvavimas komandoje būtinas. Mokytojų komanda gali būti keičiama paliekant ½ asmenų, dalyvavusių BMT kūrimo bandomojoje programoje. Skaityti visą įrašą »

Komentarų nėra