ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Auginame meilę Lietuvai

2016 03 15

Supratimas, kad Tėvynę reikia mylėti, saugoti, branginti, neateina savaime. Žmogaus santykis su gimtąja žeme formuojasi nuo pat mažens, priklauso nuo aplinkos, kuri supa žmogų vaikystėje, jaunystėje. Valstybinės šventės – puiki proga prisiminti Tėvynės nueitą kelią, apibendrinti nuveiktus gerus darbus ir paklausti savęs, kiek meilės Lietuvai telpa mano širdyje.

Panevėžio „Žemynos“ progimnazijoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti tradiciškai vyksta renginys „Augu Tau, Lietuva“, kurio metu pagerbiami ir apdovanojami nominacijų „Mokyklos pasididžiavimas“, „Vaikščiojanti enciklopedija“, „Metų moksliukas“, „Sporto viltis“ ir kt. laureatai.

Kasmet stengiamasi šį renginį praturtinti naujais sumanymais. Šių metų Kovo 11-osios šventėje eiles ir dainas Lietuvai skyrė ne tik mokiniai. Greta jų stojo mokytojai ir savo skambiais balsais, rodė pavyzdį jaunimui. Visa salė nuščiuvusi klausėsi gražiausių posmų Lietuvai, kuriuos skaitė mokytojai, mokyklos direktorius.

I. Degutytės eilėraštyje „Mažutė…“ rašoma: „Tiktai mūsų meilėj – tu didžiulė.“ Tam, kad meilė Lietuvai būtų didžiulė, reikia ją užauginti. O geriausiai vaikus moko ir auklėja mūsų poelgiai, tad, pasak Maironio, „Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę“.

Aušra Vaitkienė
Panevėžio „Žemynos“ prog-jos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
atstovė ryšiams su visuomeneKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas