ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Atvira muzikos pamoka Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje

2017 05 18

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas dr. Eirimas Velička kartu su Pedagogikos katedros Muzikos didaktikos studijų studentėmis Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos pradinių klasių mokiniams organizavo muzikos pamoką „Žaidžiame su instrumentais“. Į pamoką sugužėjo daugiau nei 40 trečių ir ketvirtų klasių mokinių su mokytojomis.  

Progimnazijos moksleiviai, 4a ir 3c klasių mokiniai, netradiciškai mokėsi pažinti muzikos instrumentus. Pamoka vyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (LMTA). Pamoką pradėjau pristatydama veiklą ir paaiškindama mokiniams apie Karlo Orffo muzikos instrumentus. Paminėjau, jog K. Orffas yra vokiečių kompozitorius, pedagogas, gimęs Miunchene. Visame pasaulyje jis žinomas ne tik dėl savo kūrybos, bet ir dėl originalios vaikų muzikinio ugdymo sistemos, kurią pateikė penkių tomų veikale „Mokykla“ (Orff-Schulwerk). K. Orffas sukūrė metodiką, kurios pagrindas buvo grupinė improvizacija ritminiais-melodiniais ir dirigavimo pratimais.

LMTA Pedagogikos katedra, įsigijusi šiuos instrumentus, gražų gegužės trečiadienį pakvietė mokinius su jais susipažinti. Įdomu tai, jog mokiniai labai greitai įvaldė pagrindinius principus ir galėjo groti. Šie muzikos instrumentai – tai puiki galimybė vaikų saviraiškai, nes muzikuoti galima jau nuo pat pirmųjų pamokų. Tai įvairių dydžių metalofonai, ksilofonai, dūdelės. Be šio instrumentarijaus antro ir trečio kursų studentės kartu su dėstytoju, muzikos vadovėlių autoriumi, gerai žinomu pedagogu E. Velička mokiniams parodė, kaip grojama kanklėmis ir skudučiais. Visi norintys galėjo pabandyti pagroti bent vienu instrumentu, pritarti dainoms.

Manome, jog toks bendradarbiavimo ir bendravimo džiaugsmas sustiprino mokinių norą mokytis muzikos, ją pažinti ir suprasti. Studentėms tai buvo puiki galimybė įgyti muzikos pedagogo patirties mokant groti muzikos instrumentais. Mokiniai vienas paskui kitą veržėsi groti, džiaugėsi kiekvienu išgautu garsu.

Vaiko intelektas formuojamas ne vien istorijos ar pasaulio pažinimo žiniomis. Pasak JAV psichologo H. Gardnerio (1983) teorijos, muzika – viena iš intelekto rūšių (muzikinis intelektas), o lavinant šį intelektą, lavėja ir visi kiti: tarpasmeninis (kai vaikai muzikuoja drauge, įvairiais būdais bendrauja vieni su kitais), kūniškas, kinestezinis (kūno judesiai reikalingi ritmuojant, grojant muzikos instrumentais), vidinis, asmeninis (vaikas supranta studijuojamo dalyko svarbą, geba emocionaliai įsijausti), verbalinis intelektas ir kt.

           

Jelena VALIULIENĖ
Vilniaus Jono Basanavičiaus prog-jos muzikos mokytoja ekspertė,
LMTA Pedagogikos katedros lektorėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas