ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Architektai dirbs su mokyklų bendruomenėmis

2016 04 06

architektaiVykdant projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ balandžio 7 d. Vilniaus dailės akademijos projektuotojų komandos išvyksta į pirmąsias kūrybines dirbtuves mokyklose. Kiekvienoje projekte dalyvaujančioje mokykloje šių komandų nariai lankysis po tris dienas: pirmą dieną vyks kūrybinės dirbtuvės su mokiniais, antrą – mokytojais ir mokinių tėveliais, o trečią dieną sukauptos idėjos bus apibendrintos.

Šių kūrybinių dirbtuvių tikslas yra visiems kartu, t. y. mokyklų bendruomenėms ir architektams, pasitelkus kūrybines formas, diskusijas ir pan., rasti konkrečios mokyklos savitus ir aktualius edukacinių erdvių sprendimus. Vėliau, remiantis šiomis idėjomis ir mokyklų išsakytais poreikiais, architektai sukurs kiekvienos mokyklos šiuolaikinę patalpų viziją.

ŠAC Projektų administravimo skyriaus ir VDA inf.Komentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas