ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Advento renginys „Jėzaus šviesos nušviesti“

2015 12 17

Gruodžio 9 d. Šiaulių Dainų progimnazijos 1–8 kl. mokiniai surengė advento renginį „Jėzaus šviesos nušviesti“. Mokiniai giesmes, gražius žodžius, vaidinimą ir šokį skyrė visiems susirinkusiems: mokytojams, tėveliams, bendraamžiams ir svečiams. Progimnazijoje viešėjo Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis.

Vyskupas pasveikino visus susirinkusius su artėjančiomis Šv. Kalėdomis, pakvietė sugiedoti giesmę ir palaimino visą mokyklos bendruomenę. Progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius padėkojo mokyklos bendruomenei už nuostabų renginį ir pasveikino su artėjančiomis Šv. Kalėdomis. Dėkojame neformaliojo švietimo skyriaus vedėjai Laimai Varanavičienei, muzikos ir choreografijos mokytojams, 1 d kl. mokinės Pijos tėveliui Remigijui Juknevičiui, buvusiam mokiniui, Didždvario gimnazistui Evaldui Grubliui. Adventinį renginį organizavau aš, tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė.

Renginyje vieni kitiems linkėjome, kad tikroji Šv. Kalėdų prasmė ir džiaugsmas pripildytų širdis, suteiktų mums ir mūsų artimiesiems tikėjimą, viltį, polėkį naujiems darbams.

Laisva JANKAUSKIENĖ
Vyresn. tikybos mokytojaKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas