ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Adventas subūrė Alytaus rajono Miroslavo gimnazijos bendruomenę

2016 12 29

Adventas yra laikas, kada žiemos nykumas žada viltį – sugrįžtančią saulę, laikas, kada ramybėje ir gerume krikščioniškas pasaulis laukia užgimstančio kūdikėlio Jėzaus. Šis laikas mums primena, kad žmogaus harmoningai egzistencijai reikalingas ir dvasinis augimas. Būtent tada atsiranda bendravimo poreikis, padedantis kitaip pamatyti, pajusti šalia esantį žmogų.

Noras suburti bendruomenę gražių švenčių išvakarėse buvo viena iš priežasčių rastis įvairaus pobūdžio veikloms Alytaus rajono Miroslavo gimnazijoje. Štai priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai, 1-4 klasių mokiniai, pradinių klasių mokytojos, direktorius kiekvieną Advento pirmadienio rytą susitikdavo salėje ir uždegdavo adventiniame vainike po žvakę. Taip vyko adventinio laikotarpio projektas „Kitokie Advento rytai…“. Jo metu mokiniai kūrė ir sekė pasakas pagal Bruno Ferrero tekstus. O svarbiausia – visą adventinį laikotarpį visi darė gerus darbus.

Adventas ištirpo kaip žvakė. Gruodžio 23 dieną Miroslavo gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė bei 1–4 klasių mokytojos Advento baigtį įprasmino renginiu: suorganizuota nepamokinio ugdymo diena „Atvažiuoja Kalėda…“ (mokytojos-organizatorės Asta Dvareckienė ir Angelė Narkunienė, vedėjai – antrokai ir ketvirtokai). Smagu, kad mokinių tėvai, atėję į baigiamąjį projekto susitikimą, buvo ne žiūrovai, o aktyvūs dalyviai, nes atliko ypatingą užduotį: kartu su savo vaikais puošė šeimos kalėdines eglutes. Mokytojoms visada džiugu matyti ugdytinius, kuriančius, dirbančius, pajaučiančius bendrystę kartu su tėveliais.

Nepamokinės dienos popietę „Atvažiuoja Kalėda…“ galima vadinti jautria metų šventės įžanga. Žvakių šviesoje mokiniai visus susirinkusius tėvelius, mokytojus ir svečius trumpam nukėlė į tuometinį Betliejų, leido susitikti su Marija ir Jėzumi. Skambant kalėdinei muzikai, susirinkusieji, laikydami rankose kūčiuką, dalinosi gerumu, širdžių šiluma su savo artimaisiais, draugais.

Prieš išsiskirdami palinkėjome vieni kitiems Kalėdų stebuklų išsipildymo. O gal jis jau įvyko, jei pajutome, supratome, jog didžiausia laimė – tai jausmas, kad esi ne vienas. Ne tik todėl, kad turi tėvelį, mamą, brolį, sesę, mokytoją, bet ir palaiminimą iš aukštybių, dieviškumo daigą savyje.

Tikėtina, kad Miroslavo gimnazijos mokiniai išgyveno nuostabų bendrumo jausmą, tapo jautresni, pastabesni, nes štai ką jie sakė apie Kalėdas: „Kiekvieną kartą, kai gimsta vaikas, yra Kalėdos. Kiekvieną kartą, kai tėvai supranta savo vaiką, yra Kalėdos. Kiekviena kartą, kai suteikiame savo gyvenimui naują prasmę, yra Kalėdos.  Kiekvieną kartą, kai nuoširdžiai bendraujame su kitu žmogumi, yra Kalėdos.“

Asta Dvareckienė, Angelė Narkunienė
Alytaus r. Miroslavo g-jos pradinių klasių mokytojosKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas