ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Laikomės žodžio
 • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

 • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
 • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
 • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

 • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
 • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

 • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
 • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Viešieji pirkimai

2018 m. kovo 6 d. CVP IS paskelbtas „Mokyklinių M2 klasės autobusų“ atviras konkursas (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki 2018 m. balandžio 4 d. 09.00 val.  Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2017 m. lapkričio 17 d. CVP IS paskelbtas Mokyklinės dokumentacijos spausdinimo 2018–2019 mokslo metams supaprastintas atviras konkursas. Pirkimo Nr. 353633. Pasiūlymai per CVP IS teikiami iki 2017 m. lapkričio 27 d., 10 val.

2017 m. lapkričio 17 d. CVP IS paskelbtas Lituanistiniam švietimui užsienyje skirtų leidinių pirkimo supaprastintas atviras konkursas. Pirkimo Nr. 354150. Pasiūlymai per CVP IS teikiami iki 2017 m. lapkričio 27 d., 14 val.

2017 m. birželio 20 d. CVP IS paskelbtas „Mokymo priemonių 1-4 klasėms“ atviras konkursas (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. 09.00 val. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

 1. Konkurso sąlygų paaiškinimas 17. 06.28 [icon name=”fa fa-chevron-circle-right”]
 2. Konkurso sąlygų paaiškinimas 17.07.10 [icon name=”fa fa-chevron-circle-right”]
 3. Konkurso sąlygų paaiškinimas 17.07.18 [icon name=”fa fa-chevron-circle-right”]
 4. Konkurso sąlygų paaiškinimas 17.07.24 [icon name=”fa fa-chevron-circle-right”]
 5. 1 priedas (2017 07 24 Mokyklos 1-4 kl. su rinkinių paskirstymu) [icon name=”fa fa-chevron-circle-right”]
 6. 2 priedas (1-4 kl. rinkiniai su kiekiais 2017 07 24) [icon name=”fa fa-chevron-circle-right”]

2017 m. birželio 12 d. CVP IS paskelbtas „Specializuotos knygos vertimas ir leidyba (1)“ supaprastintas atviras konkursas ir konkurso sąlygos. Pirkimo Nr. 188281. Pasiūlymų pateikimas iki birželio 22 d. 9.00 val. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS. [icon name=”fa fa-chevron-circle-right”]. Pirkimo dokumentų patikslinimas [icon name=”fa fa-chevron-circle-right”]

2017 m. birželio 8 d. CVP IS paskelbtas „Specializuotų knygų pirkimas (1)“ supaprastintas atviras konkursas ir konkurso sąlygos. Pirkimo Nr. 188150. Pasiūlymų pateikimas iki birželio 21 d. 9.00 val. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS. [icon name=”fa fa-chevron-circle-right”]

2017 m. birželio 5 d. CVP IS paskelbtas Kelionių organizavimo paslaugų supaprastintas atviras konkursas ir konkurso sąlygos. Pirkimo Nr. 188013. Pasiūlymų pateikimas iki birželio 15 d. 9.00 val. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS. [icon name=”fa fa-chevron-circle-right”]. Pirkimo dokumentų patikslinimas Nr. 1 [icon name=”fa fa-chevron-circle-right”]. Pirkimo dokumentų patikslinimas Nr. 2 [icon name=”fa fa-chevron-circle-right”]. Dėl pirkimo procedūrų nutraukimo [icon name=”fa fa-chevron-circle-right”]

2017 m. gegužės 7 d. Viešųjų pirkimų plano patikslinimas [icon name=”fa fa-chevron-circle-right”]

2017 m. gegužės 5 d. CVP IS paskelbtas Elektroninio Mokinio pažymėjimo blankų spausdinimo ribotas konkursas ir konkurso sąlygos. Pirkimo Nr. 186672.

2017 m. kovo 27 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Spaudos ir susijusių  paslaugų pirkimas“ (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki balandžio 06 d. 9.00 val. Pirkimo numeris 320853:1. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2017 m. vasario 27 d. CVP IS paskelbtas „Mokyklinių M2 klasės autobusų“ atviras konkursas (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki 2017 m. balandžio 11 d. 09.00 val.  Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2017 m. sausio 20 d. CVP IS paskelbtas Išsilavinimo pažymėjimų blankų spausdinimo ribotas konkursas ir konkurso sąlygos. Pirkimo Nr. 182817

2016 m. lapkričio 21 d. CVP IS paskelbtas Mokyklinės dokumentacijos spausdinimo 2017–2018 mokslo metams supaprastintas atviras konkursas ir konkurso sąlygos (pirkimo dokumentai). Pirkimo Nr. 180910. Pasiūlymai per CVP IS teikiami iki 2016 m. gruodžio 1 d., 10 val.

Kviečiame tiekėjus iki 2016 m. lapkričio 14 d. 10.00 val. elektroniniu paštu nijole.kalasauskiene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas Mokyklinės dokumentacijos leidinių 2017–2018 mokslo metams techninių specifikacijų projektams.

2016 m. spalio 20 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas ir konkurso sąlygos Informacinio leidinio  spausdinimui 2017 metais (pirkimo dokumentai). Pirkimo Nr. 179903. Pasiūlymai per CVP IS teikiami iki 2016 m. lapkričio 3 d., 10 val.

2016 m. vasario 26 d. CVP IS paskelbtas „Mokyklinių M2 klasės autobusų“ atviras konkursas (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki 2016 m. balandžio 7 d. 10.00 val. Pirkimo numeris 260892. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002) projektą.

2016 m. vasario 11 d. CVP IS paskelbtas ribotas konkursas ir konkurso sąlygos Išsilavinimo pažymėjimų blankų spausdinimui. Pirkimo Nr. 171426

 

Mažos vertės viešieji pirkimai 2017 m.

Švietimo aprūpinimo centro 2017 m. viešųjų pirkimų planas

Švietimo aprūpinimo centro 2017 m. viešųjų pirkimų plano patikslinimas

Švietimo aprūpinimo centro 2016 m. viešųjų pirkimų planas

Švietimo aprūpinimo centro 2015 m. viešųjų pirkimų planas

Pagrindinė paslaugų pirkimo sutartis (prie preliminariosios sutarties)

Skelbiame 2015 m. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles ir Įsakymą dėl Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo:

Puslapis „Viešieji pirkimai“ paskutinį kartą atnaujintas 2018-11-05

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas