ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Naujienos

Dėl ŠAC sandėlių perkėlimo

2019 11 15 1

Nacionalinės švietimo agentūros (buv. Švietimo aprūpinimo centro) mokyklinės dokumentacijos ir mokymo priemonių sandėliai persikėlė adresu Suvalkų g. 1, Vilnius. Dėl leidinių atsiėmimo prašome teirautis tel. (8 5) 235 6151, (8 5) 235 6142.

Dėl informacijos atnaujinimo

2019 10 16 0

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Švietimo aprūpinimo centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto… PLAČIAU

Rugsėjo 2–6 d. Švietimo aprūpinimo centras neišduos leidinių

2019 08 29 0

Informuojame, kad dėl techninių kliūčių, susijusių su vykdoma Švietimo aprūpinimo centro reorganizacija, rugsėjo 2–6 d. Švietimo aprūpinimo centras neišduos leidinių. Išsamesnės informacijos teiraukitės Nijolės Kalasauskienės, tel. (8 5) 264 94 53, el. p.: nijole.kalasauskiene@sac.smm.lt.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir kitų mokymo priemonių duomenų bazėje paskelbta informacija apie vadovėlius

2019 08 19 2

Bendrojo ugdymo dalykų ir kitų mokymo priemonių duomenų bazėje paskelbta informacija apie naujus ir pataisytus vadovėlius. Skiltyje Mokymosi išteklių skyrius > Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai pateikiamas sąrašas Lietuvoje išleistų vadovėlių, apie kuriuos 2019 metais paskelbta informacija Bendrojo… PLAČIAU

Švietimo aprūpinimo centro sandėliai uždaromi inventorizacijai

2019 07 25 1

2019 m. liepos 30–31 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro sandėliai uždaromi inventorizacijai, todėl minėtomis dienomis leidiniai nebus išduodami. Mokymosi išteklių skyriaus inf.

Patvirtintas naujas Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas

2019 07 03 0

2019 m. birželio 26 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino naują Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7c4c3010980f11e9ae2e9d61b1f977b3 Mokymosi išteklių skyriaus informacija

Pranešimas apie UPC, SPPC, ŠAC, NEC, ŠITC ir NMVA reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą

2019 06 19 0

Pranešame, kad parengtas Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo sąlygų aprašas. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų duomenys:… PLAČIAU

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie vadovėlius

2019 05 24 0

Bendrojo ugdymo dalykų ir kitų mokymo priemonių duomenų bazėje paskelbta informacija apie naujus ir pataisytus vadovėlius. Skiltyje Mokymosi išteklių skyrius > Užsienyje išleisti vadovėliai užsienio kalbai mokytis pateikiamas sąrašas vadovėlių, apie kuriuos 2019 metais paskelbta informacija Bendrojo ugdymo… PLAČIAU

Papildyti 5-8 kl. pamokų veiklų aprašai

2019 05 21 0

Švietimo aprūpinimo centro vykdomo projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ duomenų svetainėje „Vedlys“ (http://www.vedlys.smm.lt/5-8_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html) yra patalpinti 5-8 kl. kai kurių pamokų veiklų aprašus (išskyrus 1 aprašą) papildantys vaizdo įrašai. Kviečiame susipažinti! ŠAC Projektų administravimo skyriaus inf.

Dėl biologijos priemonių pristatymo mokykloms

2019 04 19 4

Informuojame, kad Švietimo aprūpinimo centrui vykdant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, 5-8 kl. biologijos mokymo priemonės, (1. Izopropanolis (2-propanolis), 2. Metileno mėlis, 3. Agar-agaras, 4. LB terpė, 5. Drigalskio mentelė, 6. Preparavimo įrankių rinkinys,… PLAČIAU

Projektų tinklalapiai

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas