ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

„40-asis rugsėjo skambutis kviečia…“

2017 09 05

Ruduo, pasidabinęs besidraikančiais voratinkliais, dovanoja gražią ir prasmingą Rugsėjo 1-osios šventę. Šiaulių Dainų progimnazijoje Mokslo metų pradžios šventė prasidėjo jau rugpjūčio 31 dieną, kai Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už Dainų progimnazijos bendruomenę. Šis ruduo progimnazijai ypatingas mūsų mokyklai sukanka 40 metų. Tai prasmingas atspirties taškas, galimybė įvertinti atliktus darbus ir skubėti imtis naujų, didesnių ir svarbesnių.

Rugsėjo 1-osios rytą Dainų progimnazijos kieme šventiškai nusiteikę susirinko mokiniai, mokytojai, tėveliai. Pasveikinti mokyklos bendruomenės atvyko gausus svečių būrys: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Juzefa Damskienė, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčios klebonas Saulius Paliūnas, Šiaulių universiteto gimnazijos direktorius Juvitas Giniotis su gimnazistėmis, Lieporių gimnazijos abiturientai. Progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius bendruomenei palinkėjo sėkmingų 2017–2018 mokslo metų. Sveikinimo žodžius tarė Dainų progimnazijos tarybos pirmininkas, mokinių tarybos pirmininkė ir kiti bendruomenės nariai. Šoko šiuolaikinės šokio studijos „Kosmėja“ ir liaudiškų šokių studijos ,,Šermukšnėlė“ šokėjai, grojo pučiamųjų instrumentų orkestras brass band „Dainai“. Skambėjo mergaičių ansamblio ir antrokių trio dainos, pirmokų eilėraščiai. Bendruomenės nariai paleido 40 balionų, simbolizuojančių progimnazijos jubiliejų, mokinių svajones, siekius ir pasiryžimą juos įgyvendinti.

Kiekviena Rugsėjo 1-oji tai prasminga įžanga į visų – mokinių, mokytojų, tėvų – bendrą darbą, kurio sėkmė priklauso nuo pastangų ir darnaus sutarimo. Tegul šie mokslo metai progimnazijos bendruomenei būna palankūs kūrybiškumui, naujoms idėjoms ir didelei sėkmei. Tad, kaip skelbia šių mokslo metų šūkis, „Dalindamiesi aukime ir tobulėkime!“.

Rima DILINSKIENĖ
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, šventės organizatorėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas