ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Laikomės žodžio
 • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

 • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
 • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
 • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

 • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
 • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

 • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
 • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Viešieji pirkimai

2017 m. kovo 27 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Spaudos ir susijusių  paslaugų pirkimas“ (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki balandžio 06 d. 9.00 val. Pirkimo numeris 320853:1. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2017 m. vasario 27 d. CVP IS paskelbtas „Mokyklinių M2 klasės autobusų“ atviras konkursas (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki 2017 m. balandžio 11 d. 09.00 val.  Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2017 m. sausio 20 d. CVP IS paskelbtas Išsilavinimo pažymėjimų blankų spausdinimo ribotas konkursas ir konkurso sąlygos. Pirkimo Nr. 182817

2016 m. lapkričio 21 d. CVP IS paskelbtas Mokyklinės dokumentacijos spausdinimo 2017–2018 mokslo metams supaprastintas atviras konkursas ir konkurso sąlygos (pirkimo dokumentai). Pirkimo Nr. 180910. Pasiūlymai per CVP IS teikiami iki 2016 m. gruodžio 1 d., 10 val.

Kviečiame tiekėjus iki 2016 m. lapkričio 14 d. 10.00 val. elektroniniu paštu nijole.kalasauskiene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas Mokyklinės dokumentacijos leidinių 2017–2018 mokslo metams techninių specifikacijų projektams.

2016 m. spalio 20 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas ir konkurso sąlygos Informacinio leidinio  spausdinimui 2017 metais (pirkimo dokumentai). Pirkimo Nr. 179903. Pasiūlymai per CVP IS teikiami iki 2016 m. lapkričio 3 d., 10 val.

2016 m. vasario 26 d. CVP IS paskelbtas „Mokyklinių M2 klasės autobusų“ atviras konkursas (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki 2016 m. balandžio 7 d. 10.00 val. Pirkimo numeris 260892. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002) projektą.

 • Konkursų sąlygų paaiškinimas  

2016 m. vasario 11 d. CVP IS paskelbtas ribotas konkursas ir konkurso sąlygos Išsilavinimo pažymėjimų blankų spausdinimui. Pirkimo Nr. 171426

2015 m. lapkričio 20 d. CVP IS paskelbtas ribotas konkursas ir konkurso sąlygos Pažymėjimų blankų spausdinimui. Pirkimo Nr. 169451. “

2015 m. lapkričio 17 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas ir konkurso sąlygos Mokyklinės dokumentacijos spausdinimui 2016–2017 mokslo metams. Pirkimo Nr. 169290. Pasiūlymai per CVP IS teikiami iki 2015 m. lapkričio 27 d., 10 val.

2015 m. lapkričio 12 d. CVP IS paskelbtas Lietuvių kalbos žodyno elektroninio leidimo (USB) pirkimo supaprastintas atviras konkursas  (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki 2015 m. lapkričio 24 d. 10.00 val. Pirkimo numeris 169137. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

Kviečiame tiekėjus iki 2015 m. lapkričio 3 d. 11.00 val. elektroniniu paštu nijole.kalasauskiene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas Lietuvių kalbos žodyno (USB) pirkimo techninės specifikacijos projektui. Techninė specifikacija

2015 m. liepos 2 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Spaudos ir susijusių  paslaugų pirkimas“ (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki liepos 20 d. 14.00 val. Pirkimo numeris165246. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2015 m. liepos 9 d. CVP IS buvo paskelbtas ribotas konkursas ir konkurso sąlygos Elektroninio mokinio pažymėjimo blankų spausdinimui. Pirkimo Nr. 165378 / nuoroda į CVP IS 243615.

2015 m. liepos 2 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Spaudos ir susijusių  paslaugų pirkimas“ (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki liepos 20 d. 14.00 val. Pirkimo numeris165246. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

Kviečiame tiekėjus iki 2015 m. lapkričio 3 d. 11.00 val. elektroniniu paštu nijole.kalasauskiene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas Lietuvių kalbos žodyno (USB) pirkimo techninės specifikacijos projektui. Techninė specifikacija

2015 m. kovo 12 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Leidybos paslaugos“ (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki kovo 24 d. 10.00 val. Pirkimo numeris 160889. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

Kviečiame tiekėjus iki 2015 m. vasario 28 d. 20.00 val. elektroniniupaštugita.stoniene@sac.smm.lt arba CVP IS priemonėmis teikti pastabas leidybos paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui. Techninė specifikacija.

2015 m. sausio 12 d. CVP IS paskelbtas supaprastintas atviras konkursas „Švietimo analizių (trumpraščių) leidybos paslaugos“ (pirkimo dokumentai). Pasiūlymų pateikimas iki sausio 27 d. 11.00 val. Pirkimo numeris 159137. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS.

2015 m. sausio 6 d. CVP IS buvo paskelbtas supaprastintas atviras konkursas ir konkurso sąlygos Profesinio mokymo diplomų ir Dublikatų blankų spausdinimui. Pirkimo Nr. 159066 / nuoroda į CVP IS 220245.

Mažos vertės viešieji pirkimai 2017 m.

Švietimo aprūpinimo centro 2017 m. viešųjų pirkimų planas

Švietimo aprūpinimo centro 2016 m. viešųjų pirkimų planas

Švietimo aprūpinimo centro 2015 m. viešųjų pirkimų planas

Pagrindinė paslaugų pirkimo sutartis (prie preliminariosios sutarties)

Skelbiame 2015 m. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles ir Įsakymą dėl Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo:

Puslapis „Viešieji pirkimai“ paskutinį kartą atnaujintas 2017-04-20

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

projektas