Švietimo aprūpinimo centras > „Švietimo naujienos“ > Redakcijos paštas

Information in english Į pradžią Apie pastebėtas klaidas rašykite administratoriui
 
Švietimo aprūpinimo centras
 
 
„Švietimo naujienos“ > Redakcijos paštas
Atvira-integruota pamoka „Didi mūs Lietuva Tėvynė“
2010 04 01
Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas prasidėjo parodos „Didi mūs Lietuva Tėvynė“ pristatymu. Šioje parodoje buvo eksponuojama istorinė medžiaga, kuri priminė mūsų mokyklos mokiniams ir mokytojams lietuvių tautos kelią į 1918 metų vasario 16-ją – Nepriklausomą Lietuvą.
 
Parodoje buvo galima plačiau susipažinti ir su mokinių kūrybiniais darbais, kurie skirti šiai prasmingai ir svarbiai mūsų valstybės piliečiams datai. Parodą parengė kraštotyros būrelio nariai, 5–10 klasių mokiniai bei istorijos ir dailės mokytojos.
 
Šia tema mokyklos aktų salėje šeštokams įvyko atvira integruota istorijos, muzikos, dailės, technologijų pamoka. Mokyklos direktorius Danis Vaišnoras paskelbė pamokos tikslus: stiprinti mokinių istorinę ir pilietinę savimonę, ugdyti kūrybiškumą, pagarbą valstybei, tautai; skatinti netradiciniais metodais domėtis savo Tėvynės istorija.
 
Pamokoje dalyvavo svečiai: Aleksas Varvuolis – Pasvalio savivaldybės tarybos narys, Kupiškio Povilo Matulionio pagrindinės mokyklos mokytojų ir mokinių grupė (vadovė Nijolė Puzelienė, istorijos mokytoja), Pasvalio Tremtinių choras (vadovas Sigitas Liaugminas).
 
Pamoka prasidėjo istorinės datos 1918 m. vasario 16-os dienos paskelbimu. Į sceną oriai ir garbingai rinkosi Lietuvos Taryba, kurią sudarė dvdešimt narių. Signatarus, kuriuos incenizavo 6a ir 6c mokiniai, palydėjo nuoširdūs plojimai iš salės. Jonas Basanavičius (Matas Kazilionis 6c klasės mokinys) iškilmingai perskaitė 1918 m. vasario 16-os Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Po Nepriklausomybės Akto iškilmingo paskelbimo, signatarai nusilenkė salei ir visų lūpose suskambo Lietuvos Respublikos himnas.
 
Malda ir tylos minute buvo pagerbtas Nepriklausomybės skelbėjų bei laisvės gynėjų atminimas.
 
Iš visos širdies suskambo eilėraščių posmai apie Tėvynę Lietuvą. Juos deklamavo 6b klasės mokiniai.
 
Po to pamoką tęsė svečiai iš Kupiškio Povilo Matulionio pagrindinės mokyklos, kurie pristatė literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Tėvynės laisvė – Dievo dovana“. Visų pamokos dalyvių lūpose pasigirdo lietuvių liaudies, tautinių, patriotinių dainų skambesys. Rankose suplevėsavo trispalvės vėliavėlės ir širdutės.
 
Pamokoje dalyvavo ir Pasvalio Tremtinių choras. Jų lūpomis skambėjo posmai apie tėvynę: „O tėviške! Koks mielas kraštas, kurio taip netekau ūmai...“ – rašė Pranas Vaičaitis. Šiuos žodžius pro ašaras ne kartą kartojo daugelis lietuvių, kai teko palikti tėvynę, kur viskas pažįstama, artima. Tremtiniai atliko lietuvių liaudies, savo kūrybos dainas apie Lietuvą, tremtį, gimtinės ilgesį, laisvę.
O kai pasigirdo daina „Aš pasėjau ąžuolą“, sustojo visi pamokos dalyviai ir linguodami pritarė savo svečiams. Iš visų širdžių bei širdelių veržte veržėsi begalinė meilė savo Tėvynei. ?ia nebuvo nei melo, nei apgaulės. Baigiantis pamokai, šeštokai, vadovaujami muzikos mokytojo Rimo Gegevičiaus, atliko dainą „Mano Tėvynė“. Savo muzikinį kūrinį „Paukščiai“ pristatė mūsų mokyklos 10c klasės mokinės Gintarė Dambrauskaitė, Judita Trybaitė (vadovė Vilma Gaigalaitė). Visi pamokos dalyviai gavo namų užduotis-kryžiažodžius „Lietuva“.
 
Šventės proga sveikinimo žodžius mokiniams ir mokytojams pasakė garbingi svečiai: Aleksas Varvuolis, Kupiškio Povilo Matulionio pagrindinės mokyklos atstovai, Pasvalio Tremtinių choras bei mokyklos direktorius Danis Vaišnoras.
 
„Tegul kiekvieno lietuvio širdyje skamba tik lietuviškos dainos“ – pasibaigus pamokai, mintyse kartojo jos dalyviai bei organizatoriai.
 
Po pamokų svečiai aplankė mūsų mokyklą. Bendravome, dalinomės patirtimi. Su Kupiškio Povilo Matulionio mokyklos mokiniais aplankėme Laimutės Zigmuntienės šeimos muziejų bei kitas Pasvalio istorines vietas. Grįždami į namus dar ilgai kalbėjomės apie šios istorinės datos prasmę. Pavartę mokyklos išleisto laikraštėlio puslapius (kraštotyros būrelio redaktorė Egidija Gabrytė 8a) perskaitėme rašinio „Laisvė – Dievo dovana“ mintis – „Laisvė, kaip ir žmogus, yra Dievo dovana. Visa tai reikia saugoti ir branginti. Kelias į Laisvę nėra rožėmis klotas. Kartais reikia ilgai laukti šio stebuklo, net paukoti gyvybę“ (Kun. A.Paliokas)
 
Vlada ?IRVINSKIENĖ
Pasvalio Lėvens pagr. m-klos istorijos mokytoja metodininkė
 
 
Dainuoja Pasvalio Tremtinių choras