ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Naujienos

Aštuntasis „Švietimo naujienų“ numeris – antradienį, rugsėjo 26 d.

2017 09 20 0

Rašome apie mūsų mokytojus, mūsų darbus ir erdves, kurios ugdo. Drauge su Živile Juonyte trumpam užbėgame į Vilniaus Gaono žydų muziejų. Muziejų, kuriame nebūna nuobodu. Šį kartą „Švietimo panoramos“ puslapiuose ne tik Jūsų laiškai. Drauge su Aušra… PLAČIAU

„Educational Technology and Mobile Learning“ – į pagalbą pedagogams

2017 09 13 0

„Educational Technology and Mobile Learning“ – puikus edukacinių žiniatinklio priemonių, taikomųjų programėlių klasėje naudojamiems mobiliesiems prietaisams ir įvairiausių kitų įrankių, padedančių pedagogams geriau pasirengti pamokoms, įdomiau ir įvairiau dirbti su mokiniais per pamokas, tobulėti IT srityje, šaltinis…. PLAČIAU

Patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 22:2017 „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai. Sveikatos saugos reikalavimai“

2017 09 11 0

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-1068 patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 22:2017 „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai. Sveikatos saugos reikalavimai“. Su teisės aktu galima susipažinti čia https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3dc0c882946d11e7a4e894f4e733c0ae?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=d7e7bc12-070b-4915-8315-98cb0a36a708 Mokymosi išteklių… PLAČIAU

Konkursas vertėjo pareigoms užimti

2017 09 11 0

2017 m. rugsėjo 7 d. paskelbtas konkursas projekto „Lyderių laikas 3“ vertėjo pareigoms užimti. Konkurso sąlygos: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-lyderiu-laikas-3-vertejas-322;488210.html.  

Švietimo lyderystės studijų programos trečiosios laidos magistrantai šventė studijų pradžią

2017 08 30 0

2017 m. rugpjūčio 25 d. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete įvyko Švietimo aprūpinimo centro vykdomo projekto „Lyderių laikas 3“ Švietimo lyderystės magistrantūros studijų atidarymas. Įveikę didelį konkursą studijas pradeda 75 įvairių tipų ir pavaldumo švietimo įstaigų darbuotojai,… PLAČIAU

Projektų tinklalapiai

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

projektas